ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน/หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* "บางคนโต้แย้งว่า..." (ใครโต้แย้ง สำคัญหรือไม่)
* "บางคนรู้สึกว่า..." (คนกลุ่มใดรู้สึก เกี่ยวกับความรู้สึกของผู้เขียนเองหรือไม่)
* "ส่วนมากถือว่า..." (คนกลุ่มนั้นมากขนาดไหนเมื่อเทียบกับส่วนน้อย)
* "...สามารถสรุปว่าเป็น..." (ใครสรุปไว้ ผู้เขียนไม่ควรสรุปเอง)
* "จึงเชื่อได้ว่า..." (ใครเชื่อ เชื่ออย่างมีอคติหรือไม่)
130,584

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์