ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล กล้องโทรทรรศน์อวกาศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<noinclude>{| style="width:100%; background:transparent;"
|- style="vertical-align:top;"
| <!---------- เอกสารกำกับแม่แบบ อยู่ซ้าย ---------->
| <!-----Lefthand side: documentation----->
{{เอกสารกำกับแม่แบบ}} <!----- กรุณาแก้คำอธิบายการใช้ในเอกสารเท่านั้น อย่าใส่ในตัวแม่แบบ ----->
{{documentation}}
| <!-------Righthand--- side:ตัวอย่างแม่แบบ templateอยู่ขวา ---------->
</noinclude>{| class="infobox" style="width:21em; font-size:90%; text-align:left;" <!--
<!-----------------------------Header------------ หัว ----------------->
!colspan="2" style="padding:0.25em; background:{{{background|{{{bgcolour|#ffdead}}}}}}; line-height:1.3em; font-size:115%; text-align:center;"| {{{name}}}
|-
{{#if:{{{image<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr><td colspan="2" style="text-align:center;">{{{image}}}<!--
-->{{#if:{{{caption<includeonly>|</includeonly>}}}
| <div style="padding-top:0.15em; line-height:1.15em;"><small>{{{caption}}}</small></div>}}<!--
</td></tr><!--
-->}}<!--
|- <!--
<!----------------------- ข้อมูลทั่วไป--------- ------------->
{{#if:{{{organization<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr><th colspan="2" style="background:{{{background|{{{bgcolour|#ffdead}}}}}}; text-align:center;">ข้อมูลทั่วไป</th><!--
--></tr>
}}<!--
-->{{#if:{{{alt_names<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">ชื่ออื่น</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{alt_names}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{nssdc_id<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="white-space:nowrap;">[[รหัส NSSDC]]</th>
<td>{{{nssdc_id}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{organization<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th>องค์กร</th><td>{{{organization}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{major_contractors<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em; padding-right:0.5em;">ผู้รับเหมา</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{major_contractors}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{launch_date<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">วันขึ้นสู่อวกาศ</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{launch_date}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{launch_location<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em; padding-right:0.5em;">ขึ้นจาก</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{launch_location}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{launch_vehicle<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em; padding-right:0.5em;">ยานขนส่ง</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{launch_vehicle}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{mission_length<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em; padding-right:0.5em;">ระยะเวลาภารกิจ</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{mission_length}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{deorbit_date<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th>ออกจากวงโคจร</th><td>{{{deorbit_date}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{mass<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th>มวล</th><td>{{{mass}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{orbit_type<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">ประเภทวงโคจร</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{orbit_type}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{height<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">ความสูงวงโคจร</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{height}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{period<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">คาบการโคจร</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{period}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{velocity<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">ความเร็วโคจร</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{velocity}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{accel_gravity<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">ความเร่งเนื่องจาก<br />แรงโน้มถ่วง</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{accel_gravity}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{location<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th>ตำแหน่ง</th><td>{{{location}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{style<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">ชนิดกล้องโทรทรรศน์</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{style}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{wavelength<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th>[[ความยาวคลื่น]]</th><td>{{{wavelength}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{diameter<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th>เส้นผ่านศูนย์กลาง</th><td>{{{diameter}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{area<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">พื้นที่</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{area}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{focal_length<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">[[ความยาวโฟกัส]]</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{focal_length}}}</td>
</tr>}}<!--
---------------------- อุปกรณ์ในเครื่อง ----------------------
-->{{#if:{{{instrument_1_name<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr><th colspan="2" style="background:{{{background|{{{bgcolour|#ffdead}}}}}}; text-align:center;">เครื่องมือ</th></tr>
<tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_1_name<noinclude>|</noinclude>}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_1_characteristics|}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{instrument_2_name|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_2_name}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_2_characteristics}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{instrument_3_name|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_3_name}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_3_characteristics}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{instrument_4_name|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_4_name}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_4_characteristics}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{instrument_5_name|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_5_name}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_5_characteristics}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{instrument_6_name|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_6_name}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_6_characteristics}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{instrument_7_name|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_7_name}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_7_characteristics}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{instrument_8_name|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_8_name}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_8_characteristics}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{instrument_9_name|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_9_name}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_9_characteristics}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{instrument_10_name|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_10_name}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_10_characteristics}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{instrument_11_name|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_11_name}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_11_characteristics}}}</td>
</tr>}}<!--
-->{{#if:{{{instrument_12_name|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<th style="line-height:1.1em;">{{{instrument_12_name}}}</th>
<td style="vertical-align:middle;">{{{instrument_12_characteristics}}}</td>
</tr>}} <!--
<!--------------------Website, as_of/stats_ref-----อ้างอิงและเว็บไซต์ ------------->
{{#if:{{{website<includeonly>|</includeonly>}}}{{{as_of|}}}{{{stats_ref|}}}
| <tr><th colspan="2" style="background:{{{background|{{{bgcolour|#ffdead}}}}}}; text-align:center;"></th></tr>
{{#if:{{{website<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<td colspan="2" style="padding-top:0.25em; text-align:center;"><!--
-->'''เว็บไซต์'''<br/>{{{website}}}</td></tr><!--
-->}}<!--
-->{{#if:{{{as_of<includeonly>|</includeonly>}}}{{{stats_ref|}}}
| <tr style="line-height:1.2em;">
<td colspan="2" style="font-size:90%; text-align:center;"><!--
-->{{#if:{{{as_of<includeonly>|</includeonly>}}}
| Statistics as of {{{as_of}}}.<br/><!--
-->}}<!--
-->{{#if:{{{stats_ref<includeonly>|</includeonly>}}}
| References: <includeonly>{{lower|0.35em|</includeonly><!--
-->{{{stats_ref}}}<!--
--><includeonly>}}</includeonly><!--
-->}}
</td>
</tr><!--
-->}}
}}
|}<noinclude>
|}
 
<!----- กรุณาแก้คำอธิบายการใช้ในเอกสารเท่านั้น อย่าใส่ในตัวแม่แบบ ----->
<!---Please add metadata to the /doc page, not here - thanks!--->
</noinclude>
3,536

การแก้ไข