ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิณ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  14 ปีที่แล้ว
พิณ (แก้ความกำกวม) ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น พิณ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ไม่มีความหมายหลัก
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(พิณ (แก้ความกำกวม) ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น พิณ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ไม่มีความหมายหลัก)
72,519

การแก้ไข