พินัยกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พินัยกรรม (อังกฤษ: Last Will and Testament) หมายถึง นิติกรรมซึ่งบุคคลแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว