ข้ามไปเนื้อหา

พิท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลาสโมเดสมาตาที่เกิดการเชื่อมต่อผ่านพิทบนผนังเซลล์

พิท (อังกฤษ: Pit) เป็นบริเวณของผนังเซลล์ที่บาง เนื่องจากมีการสะสมของโครงสร้างของผนังเซลล์น้อยกว่าบริเวณอื่น มีหลายประเภทได้แก่

  • พิทปฐมภูมิ อยู่บนผนังเซลล์ชั้นแรก เป็นรอยบุ๋มกระจายอยู่ทั่วไป ถ้าตรงกับพิทของเซลล์ข้างเคียง จะเป็นบริเวณที่เกิดพลาสโมเดสมาตา
  • พิทไม่มีขอบ (Simple pit) พบที่ผนังเซลล์ชั้นที่สอง เกิดจากการสร้างผนังเซลล์ชั้นที่สองแล้วเว้นส่วนที่เป็นพิทปฐมภูมิไว้ โดยบริเวณขอบของพิทไม่นูนขึ้นมา ถ้าพิทที่ตรงกับพิทของเซลล์ข้างเคียงเรียกว่าพิทมีคู่ ถ้าไม่ตรงกันเรียกว่าพิทไม่มีคู่ พิทชนิดนี้พบมากในเส้นใย และสเคลอรีด
  • พิทมีขอบ (Bordered pit) พบที่ผนังเซลล์ชั้นที่สองเช่นกัน ตรงขอบที่ผนังเซลล์ชั้นที่สองนั้นมีส่วนที่ยื่นล้ำส่วนที่เป็นช่องว่าง จะเป็นพิทมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ได้