พระเทียมเท็จ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเท็จเทียม (False god) ในศาสนายิว หมายถึง เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นนอกเหนือจากพระยาห์เวห์ (พระเป็นเจ้าในศาสนายิว) โดยอาจจะเป็นรูปปั้น รูปเคารพ หรือเทพเจ้าในศาสนาอื่น การไปนับถือหรือนมัสการสิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากพระยาห์เวห์นั้น ถือว่ามีความผิดใหญ่หลวง