พระเจ้าสร้างอาดัม (มีเกลันเจโล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
งานจิตรกรรม
พระเจ้าสร้างอาดัม
The Creation of Adam
มีเกลันเจโล
God2-Sistine Chapel.png

จิตรกรรมฝาผนัง
ราว ค.ศ. 1511
ชาเปลซิสติน, นครรัฐวาติกัน

พระเจ้าสร้างอาดัม (อังกฤษ: The Creation of Adam) เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนบนเพดานชาเปลซิสติน โดยมีเกลันเจโล ราว ค.ศ. 1511

“พระเจ้าสร้างอาดัม” เป็นภาพที่เขียนจากพระคัมภีร์ไบเบิลจากพระธรรมปฐมกาล เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คนแรกที่เป็นอาดัม ซึ่งเป็นภาพแรกในภาพสี่ภาพในชุดที่เขียนจากพระธรรมปฐมกาล บนเพดานชาเปลซิสติน และเป็นภาพหนึ่งในบรรดาภาพสุดท้ายที่ไมเคิล แอนเจโลเขียนเสร็จ

ดูเพิ่ม[แก้]