พระเจ้ากลาโศก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้ากลาโศก
ครองราชย์ป. 395 –  367 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าพระเจ้าศิศุนาค
ถัดไปพระเจ้านันทิวาธัน (ครองบัลลังก์แคว้นมคธ)
พระราชบุตรภัทรเสนา
การันตวารนะ
มังกุระ
สารวันจาหะ
จาลิกะ
อุพากะ
สัญชัย
เการยะ
นันทิวาธัน
ปัญชมากะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ศิศุนาค
พระราชบิดาพระเจ้าศิศุนาค

พระเจ้ากลาโศก หรือ พระเจ้ากากวรนะ เป็นพระราชโอรส และเป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 ทรงครองราชย์ต่อจาก พระเจ้าศิศุนาค ผู้เป็นพระราชบิดา[1] ซึ่งพระองค์ทรงแบ่งพระราชโอรสทั้ง 10 พระองค์ของพระองค์ไปครองราชย์ตามหัวเมืองต่างๆ และเมื่อพระองค์สวรรคต พระเจ้านันทิวาธัน ผู้เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 9 ทรงขึ้นครองราชย์สืบต่อ และหลังจากที่พระเจ้านันทิวาธันสวรรคต พระเจ้ามหานันทิน ทรงขึ้นเสวยราชย์สืบต่อ เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ศิศุนาค ก่อนที่จะล่มสลายด้วยฝีมือ พระเจ้ามหาปัทมนันทะ แห่ง ราชวงศ์นันทะ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • Singh, Upinder (2016), A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century, Pearson PLC, ISBN 978-81-317-1677-9