พระสนมซูบิน ตระกูลปาร์ค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระสนมซูบิน
พระนาม수빈 박씨
ราชวงศ์โชซอน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติพ.ศ. 2313
สวรรคตพ.ศ. 2365
พระบิดาปาร์คจุนวาน
พระมารดาฮูหยินวอน
พระราชสวามีพระเจ้าจองโจ แห่ง ราชอาณาจักรโชซอน
พระบุตรพระเจ้าซุนโจ,องค์หญิงซุกซอน

สนมซูบิน ตระกูลปาร์ค พระสนมในพระเจ้าจองโจ (Royal Noble Consort Su of the Park clan ,수빈 박씨, 1770-1822) เป็นพระสนมองค์สุดท้ายในพระเจ้าจองโจ เดิมพระนางเป็นธิดาของปาร์คจุนวาน และฮูหยินวอน

พระนางมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติกับพระเจ้าจองโจ 2 พระองค์ คือ พระเจ้าซุนโจ และองค์หญิงซุกซอน พระนางสิ้นพระชนม์เมื่อ ค.ศ. 1822 (พ.ศ. 2365) ขณะพระชนม์เพียง 52 พรรษา

ในฐานะพระมารดาผู้ให้กำเนิดกษัตริย์แห่งโชซอน หลังสิ้นพระชนม์พระนางได้รับพระนามแต่งตั้งว่า พระนางฮย็อนม๊ก ซูบิน ตระกูลปาร์ค (현목수비 박씨)