พระราณีสตี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราณีสตี
Rani Sati Mata.jpg
รูปพระพักตร์ของพระราณีสตี ณ ราณีสตีดาดีมนเทียร รัฐราชสถาน
อาวุธตรีศูล (แทนพลังศักติ)

พระราณีสตี (สันสกฤต: राणी सती) หรือที่นิยมเรียกว่า ดาดีจี (ฮินดี: दादी जी พระแม่ย่า) เป็นคำเรียกรวมเทวีท้องถิ่นในรัฐราชสถาน ที่อาศัยระหว่างช่วงศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 17 และได้กระทำพิธีสตีหรือพิธีโจฮา ในโบสถ์พราหมณ์ต่าง ๆ ในรัฐราชสถานและที่อื่น ๆ ได้อุทิศและเพื่อรำลึกถึงการเสียสละของสตรีเหล่านี้และเป็นนิยมบูชาและสักการะมากในอินเดียเหนือ ในประเทศไทย มีเทวรูปพระพักตร์ของพระราณีสตีที่วัดเทพมณเฑียร กรุงเทพมหานคร และวัดเทพมณเฑียร เชียงใหม่

(ซ้าย) รูปพระพักตร์ของพระราณีสตีที่ราณีสตีดาดีมนเทียร รัฐราชสถาน (ขวา) จิตรกรรมพระราณีสตีในปัจจุบัน (ซ้าย) รูปพระพักตร์ของพระราณีสตีที่ราณีสตีดาดีมนเทียร รัฐราชสถาน (ขวา) จิตรกรรมพระราณีสตีในปัจจุบัน
(ซ้าย) รูปพระพักตร์ของพระราณีสตีที่ราณีสตีดาดีมนเทียร รัฐราชสถาน
(ขวา) จิตรกรรมพระราณีสตีในปัจจุบัน