พระราชปฏิญญาพระคุณการุญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระราชประกาศผ่อนปรนสิทธิของผู้เป็นโรมันคาทอลิก หรือ พระราชประกาศผ่อนผัน (อังกฤษ: Royal Declaration of Indulgence) เป็นพระราชประกาศที่ออกโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษในการพยายามเพิ่มเสรีภาพทางศาสนาให้แก่ผู้ถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในราชอาณาจักรอังกฤษ โดยการระงับการลงโทษทางอาญาต่อผู้ที่ไม่ยอมเข้าร่วมในศาสนพิธีของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ พระเจ้าชาร์ลส์ทรงออกพระราชประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1672 แต่เนื้อหาของพระราชประกาศทำให้รัฐสภาแห่งอังกฤษมีความเคลือบแคลงว่าทรงหันไปนิยมนิกายโรมันคาทอลิก และบังคับให้พระองค์ทรงยุบเลิกพระราชประกาศที่แทนที่ด้วยมาตราเกี่ยวกับศาสนาของรัฐสภาเอง - โดยการทำการออกพระราชบัญญัติทดสอบฉบับแรก (ค.ศ. 1673) ที่ระบุให้ผู้ใดที่เข้ารับราชการในอังกฤษต้องทำการยอมรับศาสนพิธีอังกลิคัน เมื่อพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อมาผู้ทรงเป็นโรมันคาทอลิกเต็มพระองค์ทรงพยายามออกพระราชประกาศที่คล้ายคลึงกัน "บทประกาศผ่อนปรนสิทธิของผู้เป็นโรมันคาทอลิก" (Declaration of Indulgence) ซึ่งเป็นบทประกาศที่เป็นก้าวแรกที่พยายามสร้างบรรยากาศของการมีเสรีภาพทางศาสนาในอังกฤษ ซึ่งเป็นผลทำให้รัฐบาลเกิดความไม่ไว้วางใจในนโยบายของพระองค์ ที่ในที่สุดก็นำไปสู่การโค่นราชบัลลังก์ของพระองค์เองในการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Ashley, Maurice. The Glorious Revolution of 1688 Hodder & Stoughton, 1966; also Panther History 1968

ดูเพิ่ม[แก้]