พระนางช็องฮย็อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมเหสีจองฮยอน

พระนาม 정현왕후
ราชวงศ์ โชซอน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2005
สวรรคต พ.ศ. 2073
พระบิดา ใต้เท้ายุนโฮ
พระราชสวามี พระเจ้าซองจง แห่ง ราชอาณาจักรโชซอน
พระบุตร องค์หญิงซุนซุก,องค์หญิงชินซุก,องค์ชายจินซอง

พระมเหสีจองฮย็อน 貞顯王后 พ.ศ. 2005 – 2073 หรือพระพันปีจาซุน (慈順大妃) พระมเหสีองค์ที่ 3 ในพระเจ้าซองจง(成宗) จากตระกูลยุน แห่งพาพยอง เป็นธิดาของใต้เท้ายุนโฮ(尹壕) และนางสกุลจอน จากยอนอัน (延安府夫人田氏)

พระราชประวัติ[แก้]

พระองค์ประสูติวันที่ 26 เดือน 8 ปีมะเมีย ตามปฏิทินจันทรคติของ พระเจ้าเซโจ ตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2005 ที่เมืองซินชาง ในขณะที่พ่อของพระองค์ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองซินชาง จึงได้ตั้งชื่อว่า ยุน ซุกยอน(昌年) ตามนามสกุลยุนของบิดา พระองค์และเสด็จย่าของพระเจ้าซองจงหรือพระมเหสีจองฮี (พระอัยยิกาจองฮี)ก็มาจากตระกูลยุน แห่งพาพยองเช่นเดียวกัน แต่ความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งสองค่อนข้างห่างไกล ,พระบิดาของพระมเหสีจองฮี คือ ยุน ซึงรเย (尹承禮) ,และพระมเหสีจองฮย็อนมีปู่ทวด คือ ยุนซึงซุน (尹承順) เป็นพี่ชายของพ่อพระมเหสีจองฮี ,พระนางและอดีตพระมเหสียุน(ยุนโซฮวา)เคยเป็นพระสนมมาก่อนเหมือนกัน ในรัชสมัยพระเจ้าซองจงวันที่ 14 เดือน 6 ปีที่ 4 (พ.ศ. 2016) ได้แต่งตั้งพระองค์เป็นพระสนมซุกอึย ในขณะที่พระองค์พระชนมายุเพียง 12 ปี ,ต่อมาในปีที่ 11 วันที่ 8 เดือน 11 (พ.ศ. 2023) พระมเหสียุนถูกปลดออกจากตำแหน่ง และได้เลือกให้พระองค์ขึ้นเป็นมเหสีองค์ใหม่ พระมเหสีจองฮย็อน ,ด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนอ่อนโยน มีความเมตตา จึงเป็นที่รักใคร่ของพระอัยยิกาจองฮีและพระพันปีอินซู ,เดือน 3 ปีที่ 19 รัชสมัยของพระเจ้าซองจง พระมเหสีจองฮย็อนได้มีพระประสูติกาลพระโอรส องค์ชายจินซอง (ต่อมาเป็นพระเจ้าจุงจง) และรับองค์ชายยอนซันเป็นโอรสบุญธรรม นอกจากจะประสูติองค์ชายจินซองแล้ว ยังได้ประสูติพระธิดาอีก 2 พระองค์ คือ องค์หญิงซุนซุก (順淑公主) และองค์หญิงซินซุก (慎淑公主) ต่อมาในปี 2037 ได้เลื่อนขั้นเป็นพระพันปี ,ในปี 2040 ได้รับพระนามว่า พระพันปีจาซุน(慈順) ,ในปี 2047 ได้รับพระนามต่อท้ายว่า ฮวาฮเย (和惠) ,ในปี 2049 เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจองค์ชายยอนซันกุน นำโดยองค์ชายจินซอง เรียกว่า รัฐประหารพระเจ้าจุงจง และตั้งองค์ชายจินซองเป็นพระราชาองค์ใหม่ คือ พระเจ้าจุงจง ,พระพันปีจาซุน อยู่ในสมัยของพระเจ้าจุงจงได้ 25 ปี ก็สิ้นพระชนม์ ,หลังจากที่สิ้นพระชนม์ได้รับพระนามต่อท้ายอีกว่า "โซอึยฮึบซุก (昭懿欽淑)" พระสุสานชื่อว่า ซอนรึง 宣陵 ,ตั้งอยู่ ณ โซล จนถึงปัจจุบัน

== พระนามเต็ม ==
จาซุน ฮวาฮเย โซอึย ฮึบซุก จองฮย็อน วังฮู (慈順和惠昭懿欽淑貞顯王后)

พระมเหสีจองฮย็อนนั้นถือว่าเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและรูปสมบัติ มีความอ่อนโยน และ สุภาพเรียบร้อย อีกทั้งยังมีความกตัญญูต่อเจ้ากรมกลาโหม ซึ่งเป็นบิดายิ่งนัก เพราะเมื่อเจ้ากรมกลาโหมส่งนางเข้าไปเป็นพระสนมในวัง ที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี พระสนมซุกยอนก็ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองเจ้ากรมกลาโหมซึ่งเป็นบิดา และการที่พระสนมซุกยอนได้รับความเอ็นดูจากพระพันปียินซูจนได้ขึ้นถึงตำแหน่งมเหสีนั้น ก็ด้วยความภักดีที่มีต่ออดีตมเหสีโซวา ไม่ร่วมมือในการขับไล่พระมเหสีโซวาเหมือนเหล่าสนมอื่น ถือเป็นคุณธรรมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังพระมเหสียุน จองฮย็อนได้รับการถวายยศเป็น พระมเหสีจองฮย็อน และในภายหลังนางก็ได้ขึ้นเป็น พระพันปีจาซุน พระราชมารดาของพระเจ้าจุงจง