พระมหาบุญมี มาลาวชิโร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระมหาบุญมี มาลาวชิโร (พวงเพชร) เป็นประธานกรรมการบริหารพระภิกษุสามเณรน้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิด และเป็นอาจารย์ประจำ วิทยาลัยศานศึกษา รวมทั้งเป็นพระนักเขียน นักบรรยายธรรมรุ่นใหม่ มีหนังสือธรรมะผลงานของท่านออกมาอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันพระมหาบุญมีจำพรรษาอยู่ที่วัดทองศาลางาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

ประวัติการศึกษา[แก้]

การศึกษาทางธรรม จบ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 4 ประโยค สำหรับการศึกษาทางโลกท่านจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา และสำเร็จปริญญาตรี จากวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับสอง) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสยาม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชิงธุรกิจ)

ประวัติการทำงาน[แก้]

พระมหาบุญมี เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านทำงานสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์, จัดรายการวิทยุธรรมะ และได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปร่วมประชุมนานาชาติที่ต่างประเทศหลายครั้ง เช่น ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสเปน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา เป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังเคยได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาในประเทศญี่ปุ่นหลายปี ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารพระภิกษุสามเณรน้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานเขียน[แก้]

  1. รู้จักบุญรู้จักดำเนินชีวิต
  2. พุทธศาสนากับความตาย
  3. ครองตน ครองคน ครองงาน
  4. ธรรมใจ
  5. มืดมา สว่างไป
  6. ธรรมะรักษาโรค เล่ม 1
  7. ธรรมะรักษาโรค เล่ม 2
  8. วันโลกาวินาศใกล้มาถึงแล้ว
  9. เขียนบทความคอลัมน์ประจำ"กฎแห่งกรรมก" ในหนังสือธรรมลีลา

อ้างอิง[แก้]