พรรคชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2513)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2513)
หัวหน้าพรรคพันเอก หม่อมราชวงศ์น้ำเพชร เกษมสันต์
เลขาธิการพรรคพันตรี ชลอ มีชูอรรถ
ก่อตั้ง4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513
ยุบพรรค17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (0 ปี 286 วัน)
รองหัวหน้าพรรคไพโรจน์ วัฒนกุล
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคชาติประชาธิปไตย (อังกฤษ: Democratic National Party) เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 โดยยื่นจดทะเบียนต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513[1] ทั้งนี้ พรรคชาติประชาธิปไตยเคยจดทะเบียนจัดตั้งมาครั้งหนึ่งแล้วภายใต้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 โดยผู้ก่อตั้งคนเดียวกัน คือ พันเอก หม่อมราชวงศ์น้ำเพ็ชร เกษมสันต์ ในการจัดตั้งครั้งใหม่นี้ หม่อมราชวงศ์ น้ำเพ็ชร เกษมสันต์ ยังคงเป็นหัวหน้าพรรค และมีรองหัวหน้าพรรคคือ นายไพโรจน์ วัฒนกุล เลขาธิการพรรคคือ พันตรี ชลอ มีชูอรรถ กรรมการอำนวยการอื่นของพรรค ได้แก่ นายชฏิล กุลไพบูลย์ นายอิทธิพงศ์ อินทรัมพรรย์ นายเทียนชัย ภู่พิพัฒน์ นายเกียรติ ศรีเสริมโภค นายมนตรี คุ้มไพโรจน์ นายสุวิทย์ วรรณศิริ เรือโท อมร เรียงประยูร นายมงคล ไชยรัตน์ นายยนต์ สิตกรโกวิท นายสืบศักดิ์ ทวีชาติ นายกองแก้ว ตุ่นคำ หม่อมหลวงสมศักดิ์ เกษมสันต์ นายอุทัย เอกนก

ยุบพรรค[แก้]

พรรคชาติประชาธิปไตยจัดตั้งได้ไม่นานก็ต้องสิ้นสุดบทบาทลง เช่นเดียวกับพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 ทั้งหมด เนื่องจากการปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/017/856.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติประชาธิปไตย)]
  2. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/A/126/3.PDF ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช ๒๕๑๑ และห้ามตั้งพรรคการเมืองขึ้น)]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
  • เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, การสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์หลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาค 2 ทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519