ข้ามไปเนื้อหา

พทาเลท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
General chemical structure of phthalates. (R and R' are general placeholders)

พทาเลท (pronounced /ˈθæˌlts/, tha-layts , หรือ พทาเลท เอสเทอร์, เป็นเอสเทอร์ของกรดพทาเลท ส่วนมากใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกส์เพื่อเิพิ่มคุณสมบัติด้านความยืดยุ่น โปรงใส ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน พทาเลทถูกใช้เพื่อให้พีวีซีมีความยืดหยุ่น พทาเลทกำลังถูกเลิกใช้ในหลายประเทศ เช่น อเมริกา แคนนดา และสหาภาพยุโรป เนื่องจากการส่งผลต่อสุขภาพ

ตารางแสดงสารพทาเลทที่ใช้ส่วนมาก

[แก้]
ชื่อ ตัวย่อ สูตรโครงสร้าง น้ำหนักโมเลกุล CAS No.
Dimethyl phthalate DMP C6H4(COOCH3)2 194.18 131-11-3
Diethyl phthalate DEP C6H4(COOC2H5)2 222.24 84-66-2
Diallyl phthalate DAP C6H4(COOCH2CH=CH2)2 246.26 131-17-9
Di-n-propyl phthalate DPP C6H4[COO(CH2)2CH3]2 250.29 131-16-8
Di-n-butyl phthalate DBP C6H4[COO(CH2)3CH3]2 278.34 84-74-2
Diisobutyl phthalate DIBP C6H4[COOCH2CH(CH3)2]2 278.34 84-69-5
Butyl cyclohexyl phthalate BCP CH3(CH2)3OOCC6H4COOC6H11 304.38 84-64-0
Di-n-pentyl phthalate DNPP C6H4[COO(CH2)4CH3]2 306.40 131-18-0
Dicyclohexyl phthalate DCP C6H4[COOC6H11]2 330.42 84-61-7
Butyl benzyl phthalate BBP CH3(CH2)3OOCC6H4COOCH2C6H5 312.36 85-68-7
Di-n-hexyl phthalate DNHP C6H4[COO(CH2)5CH3]2 334.45 84-75-3
Diisohexyl phthalate DIHxP C6H4[COO(CH2)3CH(CH3)2]2 334.45 146-50-9
Diisoheptyl phthalate DIHpP C6H4[COO(CH2)4CH(CH3)2]2 362.50 41451-28-9
Butyl decyl phthalate BDP CH3(CH2)3OOCC6H4COO(CH2)9CH3 362.50 89-19-0
Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP, DOP C6H4[COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2 362.50 117-81-7
Di(n-octyl) phthalate DNOP C6H4[COO(CH2)7CH3]2 390.56 117-84-0
Diisooctyl phthalate DIOP C6H4[COO(CH2)5CH(CH3)2]2 390.56 27554-26-3
n-Octyl n-decyl phthalate ODP CH3(CH2)7OOCC6H4COO(CH2)9CH3 390.56 119-07-3
Diisononyl phthalate DINP C6H4[COO(CH2)6CH(CH3)2]2 418.61 28553-12-0
Di(2-Propyl Heptyl) phthalate DPHP C6H4[COOCH2CH(CH2CH2CH3)(CH2)4CH3]2 418.61 53306-54-0
Diisodecyl phthalate DIDP C6H4[COO(CH2)7CH(CH3)2]2 26761-40-0
Diundecyl phthalate DUP C6H4[COO(CH2)10CH3]2 446.66 3648-20-2
Diisoundecyl phthalate DIUP C6H4[COO(CH2)8CH(CH3)2]2 474.72 85507-79-5
Ditridecyl phthalate DTDP C6H4[COO(CH2)12CH3]2 474.72 119-06-2
Diisotridecyl phthalate DIUP C6H4[COO(CH2)10CH(CH3)2]2 530.82 68515-47-9