ผู้ใช้:Wap/Guidedtour-tour-twa7

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  โปรดเปรียบเทียบกับต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ en:MediaWiki:Guidedtour-tour-twa7.js

  // The Wikipedia Adventure Mission 7
  
  ( function ( window, document, $, mw, gt ) {
  
  //automatic api:edit function to send yourself messages 
  function sendMessage( targetPage, msgPage, linkTo ) {
  	var api = new mw.Api();
  	api.get( {
  		'action' : 'query',
  		'titles' : msgPage,
  		'prop'  : 'revisions|info',
  		'intoken' : 'edit',
  		'rvprop' : 'content',
  		'indexpageids' : 1
  	} ).done( function (result) {
  		result = result.query;
  		var page = result.pages[result.pageids[0]];
  		var text = page.revisions[0]['*'];
  		api.post( {
  			'action' : 'edit',
  			'title' : targetPage,
  			'appendtext' : "\n" + text,
  			'summary' : 'ข้อความใหม่ (สร้างโดยอัตโนมัติโดย [[WP:The Wikipedia Adventure|The Wikipedia Adventure]])',
  			'token' : page.edittoken
  		} ).done( function () {
  			window.location.href = linkTo;
  		} );
  	} );
  }
  
  // Fail gracefully post-save but not postedit
  var postEditButtons = [];
  if ( mw.config.get( 'wgAction' ) === 'view' && !gt.isPostEdit() ) {
      postEditButtons.push( {
          name: 'Click here to go back and make an edit',
          onclick: function() {
              window.location.href = new mw.Uri().extend( { action: 'edit' } ).toString();
          }
      } );
  }
  
  // Fail gracefully post-save but not postedit for visual editor
  var postEditButtonsVisual = [];
  if ( mw.config.get( 'wgAction' ) === 'view' && !gt.isPostEdit() ) {
      postEditButtonsVisual.push( {
          name: 'กลับไปกันเถอะ',
          shouldLog: true,
          onclick: function() {
              window.location.href = window.location.href +
  "?veaction=edit";
          }
      } );
  }
  
  
  gt.defineTour( {
      name: 'twa7',
      shouldLog: true,
      steps: [ {
  
          //1
          title: 'มาดูกันว่ามีอะไรใหม่! ',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>พวกเรากำลังจะเริ่มต้นที่ดีด้วยบทความเกี่ยวกับโลก<br><br>',
          overlay: true,
          onShow: gt.parseDescription,
          buttons: [ {
              name: 'มุ่งหน้าสู่โลก*',
              onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "Please login." );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA/Earth/2', 'Wikipedia:TWA/Earth/4' , mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=2'); }      
          } ],
  		    allowAutomaticOkay: false,
   
      }, {
          //2
          title: 'โอ้ มีการเพิ่มเติมแก้ไขที่น่าสนใจ',
          description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?<br><br>',
          onShow: gt.parseDescription,
          attachTo: '#content.mw-body',
          position: 'bottom',
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/1/Start' ) + '?tour=twa7&step=1'     
          } , {
              name: 'เราสามารถดูได้จากประวัติการแก้ไข',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Earth/History/2' ) + '?tour=twa7&step=3'
   
          } ],
          allowAutomaticOkay: false,
   
      }, {
          //3
          title: 'ประวัติของโลก',
          description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>นี่คือความร่วมมือกันบนโลก<br><br>',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          attachTo: '#content.mw-body',
          position: 'bottom',
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=2'     
          } , {
              name: 'Pretty neat, huh?',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=4'   
          } ],
          
   
      }, {
  
          //4
          title: 'วิกิ วิกิ!',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>ชื่อวิกิพีเดีย มาจากภาษาฮาวาย วิกิ ที่แปลว่ารวดเร็ว<br><br> วิกิทำให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถร่วมมือกันทำงานได้ในเวลาเดียวกัน และเมื่อผู้คนทำงานร่วมกัน สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว<br><br>',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
  	      allowAutomaticOkay: false,
  		    buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Earth/History/2' ) + '?tour=twa7&step=3'     
          } , {
              name: 'แต่ทำยังไงให้มัน"ใช้งานได้"?',
              action: 'next'   
          } ],
  
  
  
      }, {
          //5
          title: 'การทำงานของวิกิพีเดีย',
          description: '<br>ทำไมสิ่งที่เปิดเสรียังเชื่อถือได้?<br><br>วิกิพีเดียทำงานได้เพราะว่าการแก้ไขต่างๆ ผ่านการตรวจสอบของคอมพิวเตอร์และมนุษย์<br><br> บอตจะทำงานอัตโนมัติเพื่อย้อนการแก้ไขที่น่าสงสัย และมีคนอีกนับพันที่คอยจับตาการแก้ไขใหม่ และคนอ่านนับล้านที่สามารถอ่านแล้วตัดสินได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด<br><br> คนส่วนใหญ่มีจิตใจอยากช่วยเหลือ และมีอีกมากที่อยากทำความดีมากกว่าจะทำลาย นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวิกิพีเดียจึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
           buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=4'     
          } , {
              name: 'กฎของ Linus?',
              action: 'next'   
          } ],
  
      }, {
          //6
          title: 'กฎของ Linus',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>มีงานวิจัยแสดงว่าวิกิพีเดียมีความถูกต้องเทียบเท่ากับสารานุกรมอื่น แต่ว่าความผิดพลาดของวิกิพีเดียได้รับการแก้ไขเร็วกว่า<br><br>เราเป็นเครื่องยืนยันหลักการของนักเขียนโปรแกรมที่ว่า:<br><br><b>"With enough eyeballs, all bugs are shallow"</b>.<br><br> พูดอีกนัยหนึ่งคือ <i>เราทุกคน</i> ทำให้ <i>ทุกสิ่ง</i> เป็นไปได้</br><br>',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
  	      allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=5'     
          } , {
              name: 'นำโลกก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=7'   
          } ],	
  
  }, {
          //7
          title: 'โลกยังต้องการการตกแต่งเพิ่มเติม',
          description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>กระบวนการความร่วมมือกันช่วยเพิ่มเนื้อหาและสีสันให้กับโลก แม้ว่าจะดูดีแล้ว แต่ว่าโลกก็ยังต้องเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง<br><br>',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
  	      allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=6'     
          } , {
              name: 'Spruce up Earth',
              action: 'next'
          } ],	
  
  
  } , {
          //8
          title: 'บทความควรจะดูดี',
          description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>เราสามารถช่วยกันทำให้บทความดูดีขึ้นได้ ด้วยการสร้างหัวเรื่องย่อย<br><br>เมื่อบทความยาวขึ้น เราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ทำให้อ่านได้ง่ายและดูเรียบร้อย สารบัญจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติถ้ามีหัวเรื่องย่อยมากเพียงพอ<br><br>',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=7'     
          } , {
          	  name: 'เพื่มหัวเรื่องย่อย!',
              action: 'next',
              } ],
          allowAutomaticOkay: false
  				
  } , {
  
          //9
          title: 'กดเพื่อแก้ไข',
          description: '<br>คลิกแก้ไขเพื่อเพิ่ม ส่วนอื่นๆ<br><br>',
          attachTo: '#ca-edit',
          position: 'bottom',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=8'     
          } ],
          shouldSkip: function() {
              return gt.hasQuery( { action: 'edit' } );
          }
  
      }, {
          //10
          title: 'เพิ่มชื่อหัวเรื่องย่อย',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>เริ่มต้นด้วยการไฮไลต์ข้อความที่จะเป็นหัวเรื่อง "รูปร่างลักษณะและโครงสร้าง"<br><br>จากนั้นคลิก ขั้นสูง ในแถบเครื่องมือ ซึ่งจะมีเมนูหัวเรื่อง คุณจะต้องเลือกใช้หัวเรื่องลำดับที่ 2<br><br>ทำเช่นเดียวกันกับหัวเรื่องอื่นๆ :<br>1)ลักษณะรูปร่างและโครงสร้าง<br>2)แผ่นธรณีภาคการแปรสัณฐาน <br>3) พื้นที่ผิว<br>4) บรรยากาศ<br>5) สภาพอากาศ ภูมิอากาศ และ วัฎจักรของน้ำ <br>6) วงโคจรและการหมุน <br>7) แหล่งอ้างอิง<br><br>',
          overlay: false,
          onShow: gt.parseDescription,
          attachTo: '#wpTextbox1', 
          position: 'bottomRight',
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=9'     
          } , {
          	  name: 'เพิ่มหัวเรื่อง',
              action: 'next',
              } ],
  
   }, {
          //11
          title: 'บันทึกสำหรับอนาคต',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>ในภาษาอังกฤษเราจะใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกในหัวเรื่องเท่านั้น ยกเว้นหากเป็นคำนามเฉพาะ<br><br>คุณสามารถมีหัวเรื่องย่อยในลำดับรองลงไปโดยกดที่หัวเรื่องหลักลำดับที่ 3 หรือ 4 หรือ 5 ซึ่งจะอยู่ภายใต้หัวเรื่องลำดับน้อยกว่า<br><br>',
          overlay: false,
          onShow: gt.parseDescription,
          attachTo: '#wpTextbox1', 
          position: 'bottomRight',
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=10&action=edit'     
          } , {
          	  name: 'เข้าใจแล้ว',
              action: 'next',
              } ],
  
  } , {
          //12
          title: 'คำอธิบายอย่างย่อและบันทึก',
          description: '<br>บอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณ "Added section headings".<br><br>เมื่อพร้อมแล้วก็กดบันทึก',
  	      attachTo: '#wpSave',
          position: 'bottom',
          autoFocus: 'yes',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=11&action=edit'     
          }],
          shouldSkip: function() {
              return gt.isPostEdit();
          },
          buttons: postEditButtons
  
  } , {
          //13
          title: 'ก้าวหน้าต่อไป',
          description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>บทความดูดีขึ้นเยอะ แม้จะมีเพียงการจัดรูปแบบอย่างง่าย<br><br>เรามาเชื่อมโยงโลกกับส่วนอื่นๆ ของจักรวาลด้วยวิกิลิงก์กันดีกว่า เช่นเดียวกับที่คุณสร้างลิงก์ในหน้าผู้ใช้ของคุณ<br><br>',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=12&action=edit'     
          }, {
          	  name: 'Wikilink it',
              action: 'next',
              } ],
          allowAutomaticOkay: false
  				
  } , {
  
          //14
          title: 'กดแก้ไข',
          description: '<br>กดแก้ไขเพื่อเพิ่มวิกิลิงก์<br><br>',
          attachTo: '#ca-edit',
          position: 'bottom',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=13'     
          }],
          shouldSkip: function() {
              return gt.hasQuery( { action: 'edit' } );
          }
  
      }, {
          //15
          title: 'เพิ่มวิกิลิงก์',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>นี่เป็นรายการของคำที่เราจะเพิ่มวิกิลิงก์<i>ภายในเนื้อความย่อหน้า</i> ของแต่ละส่วน:<br><br>*รูปร่างลักษณะและโครงสร้าง: <b>circumference</b><br>*การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค: <b>การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค</b> (แค่การอ้างถึงครั้งแรก)<br>*พื้นผิว: <b>การขยายตัวของเมืองสู่ หัวเมืองใหญ่ๆ</b><br>*บรรยากาศ: <b>แก็สมีเทน</b><br>*สภาพอากาศ ภูมิอากาศ และ วัฎจักรของน้ำ: <b>การพาความร้อน</b><br>*วงโคจรและการหมุน: <b>แขนนายพราน</b> <br><br>เน้นข้อความทีละครั้งในบทความนี้ และคลิกที่ [[File:Vector_toolbar_insert_link_button.png]] ปุ่มกดบนแถบเครื่องมือและคลิก INSERT LINK.<br><br>',
          overlay: false,
          onShow: gt.parseDescription,
          attachTo: '#wpTextbox1', 
          position: 'bottomRight',
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=14&action=edit'     
          }, {
          	  name: 'เพิ่ม Wikilinks',
              action: 'next',
              } ],
  
   }, {
          //16
          title: 'ข้อความอื่นๆ สำหรับอนาคต',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>พวกเราเพิ่ม wikilinks ที่เข้าประเด็นและเงื่อนไขสำคัญในบทความ ดังนั้นผู้คนสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น คุณไม่ต้องการ Wikilink *ทุกสิ่ง* แค่พิเศษและตรงตามแนวความคิด<br><br>',
          overlay: false,
          onShow: gt.parseDescription,
          attachTo: '#wpTextbox1', 
          position: 'bottomRight',
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=15&action=edit'     
          }, {
          	  name: 'ได้รับแล้ว',
              action: 'next',
              } ],
  
  } , {
          //17
          title: 'คำอธิบายอย่างย่อและบันทึก',
          description: '<br>ทำให้พวกเขารู้ว่า "เพิ่ม wikilinks ให้เข้าประเด็นและมีแง่ที่เป็นเอกลักษณ์"<br><br>แล้วบันทึกเมื่อคุณพร้อม',
  	      attachTo: '#wpSave',
          position: 'bottom',
          autoFocus: 'yes',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=16&action=edit'     
          }],
          shouldSkip: function() {
              return gt.isPostEdit();
          },
          buttons: postEditButtons
  
  } , {
          //18
          title: 'ดีมาก!',
          description: 'NEW TOOL EARNED: <b>เหรียญตรา WikiLinker</b><center>[[File:TWA badge 12.png|250px|link=]]</center><br>หลายๆคนคงจะยุ่งมาทั้งวันกับการเรียนเกี่ยวโลกและวิชาอื่นๆที่สัมพันธ์กัน<br>',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=17&action=edit'     
          } , {
              name : 'ในขณะนี้ โลกจำเป็นต้อง...*',
              onclick: function() {sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/13template2' , mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=19'); } 
          } ],
          allowAutomaticOkay: false
  
  } , { 
  
          //19
          title: 'หืม...',
          description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบทความนี้ที่หายไป? ภาพที่ชัดเจนและมีความเกี่ยวข้องจะทำให้ผู้อ่านดื่มด่ำกับรางวัลพิเศษางการศึกษาที่มาจากบทความที่อ่าน พวกเราได้รับจากที่ไหน?<br><br>',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=18'     
          } , {
          	  name: 'อิรสะ',
              action: 'next',
              } ],
          allowAutomaticOkay: false
  	
  
      }, {
          //20
          title: 'สิ่งที่เรามีร่วมกัน',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>รูปถูกเก็บไว้บนเว็บไซค์พี่น้องของวิกิพีเดีย<br>วิกิมีเดีย คอมมอนส์</b>.<br><br> คุณเห็นว่า วิกิพีเดียเป็นส่วนของ <b>ขบวนการวิกิพีเดีย</b> มีโปรเจ็คทั้งหมด 18 โปรเจ็คที่สนใจความรู้ที่ปราศจากเงื่อนไขในแนวทางที่ต่างกัน และไม่ใช่เฉพาะข้อมูลความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่ เป็นข้อมูลความรู้ที่หลากหลายมากมาย กว่า 1000 ภาษาเช่นกัน!<br><br>The <b>มูลนิธิวิกิมีเดีย</b> ใน ซาน ฟรานซิโก ได้พัฒนาเทคโนโลยี การระดมทุน และการช่วยเหลือทางด้านการสื่อสารด้วยทุนและโปรแกรมต่างๆ<br><br>',
          overlay: true,
          onShow: gt.parseDescription,
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=19'     
          } , {
          	  name: 'เรียบร้อย!',
              action: 'next',
              } ],
  
   }, {
          //21
          title: 'ขุมทรัพย์คอมมอนส์',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>คอมมอนส์ มีชื่อเสียงสำหรับการเก็บรูปภาพ ไฟล์เสียง และวิดีโอ นอกจากนั้นยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน... มากกว่า16 ล้านไฟล์!<br><br>ทุกคนสามารถใช้รูปเหล่านี้ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะใช้ในเรื่องการปรับแต่ง หรือแม้กระทั้งขาย! แค่ตรงตามเนื้อหาของวิกิพีเดีย :)<br><br> ตรวจสอบที่หน้าโลกสนทนา อาจจะมีใครบางคนมีรูปแนะนำสำหรับคุณได้ <br><br>',
          overlay: true,
          onShow: gt.parseDescription,
          closeOnClickOutside: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=20'     
          } , {
              name: 'ดูที่บทสนทนา*',
              onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "โปรดล็อกอิน." );  return;  } sendMessage( 'User talk:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA/Earth', 'Wikipedia:TWA/Earth/Talk/5' , mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa7&step=22'); }      
          } ],
          allowAutomaticOkay: false,
  
  }, {
          //22
          title: 'การเพิ่มภาพ',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div> โอเค กลับไปที่โลกกันเถอะและเพิ่มรูปที่ดีเหล่านี้ ฉันจะแสดงให้คุณดูว่าทำอย่างไร <br><br>',
          overlay: false,
          onShow: gt.parseDescription,
          attachTo: '#content.mw-body',
          position: 'bottom',
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=21'     
          } , {
              name: 'เพิ่มพวกมัน',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=23'   
          } ],       
  
  } , {
  
          //23
          title: 'กดแก้ไข',
          description: '<br>กดแก้ไขเพื่อเพิ่มรูปภาพ<br><br>',
          attachTo: '#ca-edit',
          position: 'bottom',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=22'     
          } ],
          shouldSkip: function() {
              return gt.hasQuery( { action: 'edit' } );
          }
  
  } , {
          //24
          title: 'ลองเพิ่มรูปภาพดูสิ มันง่ายมากๆ!',
          description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>เริ่มแรกคัดลอกชื่อไฟล์: <b>The Blue Marble.jpg</b><br><br> ในตอนนี้ คลิกเม้าส์ของคุณภายใต้ส่วนหัวข้อแรก (รูปร่างลักษณะและโครงสร้าง)<br><br> ดังนั้นจึงคลิกที่ [[File:Vector_toolbar_insert_image_button.png]] ด้านบน <i>left</i> ของแถบเครื่องมือที่รูปคล้ายคึงกับต้นไม้ภายใต้ดวงอาทิตย์ตกดิน<br><br> สุดท้ายนี้ วางลงในกล่องชื่อไฟล์และเพิ่มรูปเข้าไป<br><br>',
          overlay: false,
          onShow: gt.parseDescription,
          attachTo: '#wpTextbox1', 
          position: 'bottomRight',
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=23'     
          } , {
          	  name: 'เพิ่มรูปแรก',
              action: 'next',
              } ],
  
  } , {
  
          //25
          title: 'รูปอื่นๆอีก',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>ใช้ส่วนที่เหลือของรูปจาก GaiaGirl คัดลอกแต่ละชื่อไฟล์และเพิ่มมันลงในบทความพร้อมกับกดปุ่ม IMAGE แค่หนึ่งครั้ง ค้านล่างแต่ละส่วนหัวข้อของบทความ(ยกเว้นแหล่งอ้างอิง):<br><br>Bachalpseeflowers.jpg<br>Sunset in El Porto, California (8074300769).jpg <br>Polarlicht 2.jpg <br>Red eyed tree frog edit2.jpg <br>Schoolgirls in Bamozai.JPG<br><br>',
          overlay: false,
          attachTo: '#wpTextbox1', 
          position: 'bottomRight',
          onShow: gt.parseDescription,
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=24&action=edit'     
          } , {
          	  name: 'รูปทั้งหมดที่ถูกเพิ่ม!',
              action: 'next',
              } ],
  
  } , {
          //26
          title: 'คำอธิบายอย่างย่อและบันทึก',
          description: '<br>ทำให้พวกเขารู้ว่าคุณ "เพิ่มหลายๆรูปของ ธรรมชาติของโลก สิ่งมีชีวิต และสรรพสิ่ง"<br><br>แล้วบันทึกเมื่อคุณพร้อม<br><br>',
  	      attachTo: '#wpSave',
          position: 'bottom',
          autoFocus: 'yes',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=25&action=edit'     
          }],
          shouldSkip: function() {
              return gt.isPostEdit();
          },
          buttons: postEditButtons
  
  }, {
          //27
          title: 'ว้าว',
          description: 'NEW TOOL EARNED: <b>Illustrator Badge</b><center>[[File:TWA badge 12.png|250px|link=]]</center><br>ลองดูที่สิ่งที่คุณทำ อะไรคือความสวยงามของโลกที่คุณสร้าง<br>',
          overlay: false,
          onShow: gt.parseDescription,
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=26&action=edit'     
          } , {
              name: 'ใช้เวลาสนุกกับมัน*',
              onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "Please login." );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/14template2' , mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=28'); } 
          } ],
  
  }, {
          //28
          title: 'คุณ.',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>คุณยกระดับใหม่ในพีระมิดความรู้ ใน the temple ของโลก ต้น redwood ในป่าของวัฒนธรรมและอารยธรรม ชิงช้าสวรรค์ที่ในงานเทศกาลของความเป็นมนุษย์...<br><br> คุณได้รับความคิด...! และคุณได้รับข้อความใหม่!<br><br>',
          overlay: true,
          onShow: gt.parseDescription,
          closeOnClickOutside: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=27'     
          } , {
              name: 'ตรวจสอบข้อความของคุณ*',
              onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "Please login." );  return;  } sendMessage( 'User talk:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA', 'Wikipedia:TWA/MyTalk/8' , mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA' ) + '?tour=twa7&step=29'); }      
          } ],
          allowAutomaticOkay: false,
  
  }, {
          //29
          title: ':-)',
          description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div> มันรู้ดีที่ได้สังเกตเห็น ได้รับการยอมรับ และ ได้รับการยอมรับ สำหรับ ผลงานของคุณ<br><br>พวกเราเรืยกสิ่งนั้น <b>WikiLove</b> และเมื่อคุณเห็นใครบางคนกำลังทำสิ่งที่ดี คุณความบอกพวกเขา! มันง่ายมากถ้าคุณแค่คลิดที่ HEART ที่ด้านบนเพจของผู้ใช้คนอื่นๆ<br><br> ฉันชอบที่นี่ ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกเหมือนฉันเช่นกัน ฉันภูมิใจในตัวคุณ และฉันคิดว่าคุณพร้อมแล้ว<br><br>',
          overlay: false,
          onShow: gt.parseDescription,
          attachTo: '#content.mw-body',
          position: 'bottom',
          closeOnClickOutside: false,
          allowAutomaticOkay: false,
          buttons: [ {
              name: '<big>←</big>',
              action: 'externalLink',
              url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=28'     
          } , {
              name: 'ไปสำรวจกัน*',
              onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "Please login." );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/15template2' , mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/End' ) + '?tour=twa7&step=30'); }      
          } ],
  
  } , {
          //30
          title: 'The Wikipedia Adventure เริ่มขึ้นแล้ว',
          description: '<div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>คุณสามารถเปลี่ยนโลกได้ จงก้าวไปเพื่อทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่ดีขึ้น เราจะพบกันใหม่ที่นั้น!<div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>',
          onShow: gt.parseDescription,
          overlay: false,
          closeOnClickOutside: true,
  	      buttons: [ {
  	    	    name: 'ขอแสดงความยินดี!!',
              action: 'end'
          } ],
          allowAutomaticOkay: false
  		    
  }]
  
  } );
   
  } (window, document, jQuery, mediaWiki, mediaWiki.guidedTour ) ) ;