ผู้ใช้:Walee daecha

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL[แก้]

  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet)

  ในปัจจุบันได้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์ที่มีอยู่เดิม ระบบนี้คือ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) โดยการทำงานของระบบจะใช้วิธีเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกที่มีความถี่สูงกว่าเดิม (สูงกว่าระบบโมเด็ม) ดังนั้นเมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตระบบ ADSL ผ่านสายโทรศัพท์ก็จะทำให้สายโทรศัพท์เส้นนั้นใช้ในการพูดโทรศัพท์ไปพร้อมกันได้เนื่องจากในสายจะมีสัญญาณอยู่สองช่วงคือสัญญาณเสียง และสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ที่มีความถี่สูงกว่านั่นเอง

  การสื่อสารระบบ ADSL นั้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุดประมาณ 8 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) และสามารถส่งข้อมูลหรืออัพโหลดได้สูงถึง1.5เมกกะบิตต่อวินาที (เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ จะดาวน์โหลดมากกว่าอัพโหลด) ดังนั้นความเร็วของอินเทอร์เน็ตระบบนี้จึงสูงมากเมื่อเทียบกับการใช้โมเด็มแบบเดิม

  ADSL ดีอย่างไร ?

  1. มีความเร็วสูงกว่าระบบเดิมที่ใช้โมเด็มมาก ทำให้ดูข้อมูลใน อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่มีรูปภาพมากๆ หรือมีภาพ Video Clip ทำให้โหลดได้เร็วและภาพไม่กระตุก

  2. สามารถติดต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องหมุนโทรศัพท์ และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (Always On)

  3. บริการ ADSL สามารถรับข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงกว่าด้านการ ส่งข้อมูล เพราะได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานส่วนใหญ่ ที่ผู้ใช้มักจะเรียกดูข้อมูล ภาพ และเสียง ส่วนการส่งข้อมูล เช่น การส่ง อีเมล์ การ Update ข้อมูล Edit ข้อมูลในเว็บไซต์นั้น จะมีความเร็ว ต่ำกว่า และอาจจะสูงสุดที่ 512 Kbps แต่ก็นับว่ามากพอ

  4. เมื่อติดตั้งระบบ ADSL แล้ว จะสามารถใช้งานโทรศัพท์หรือ โทรสารได้ตามปกติ พร้อมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต บนคู่สาย หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน

  5. ผู้ใช้งานระบบ ADSL จะต้องเสียค่าบริการรายเดือนแบบเหมา จ่าย เช่นในปัจจุบัน ที่ความเร็ว 4 Mbps ค่าบริการรายเดือนของ True เดือนละ 590 บาท


  --Walee daecha (พูดคุย) 20:34, 10 สิงหาคม 2557 (ICT)