ผู้ใช้:User0183/ทดลองเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

// ============================================================== // สคริปต์จัดให้: cleanup module // // Copyright 2006-2009, Jutiphan Mongkolsuthree // Certain functions are copyrighted by their // respective copyright holders // // Some operations are originated from // http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_User_scripts/Scripts/Formatter // // Created: 8/3/2008 // Replaced: none // ==============================================================

/*

<nowiki> */
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?:e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('N O(a){7.G.H.I=\'P\';m b=7.8.A.9;j(b.l("Q")>=0){R("ขออภัย หน้าดังกล่าวนั้นไม่ต้องการเก็บกวาด เนื่องจากว่าการเก็บกวาด ทำให้การแสดงตัวอย่างความสามารถเก็บกวาดในหน้านี้มีปัญหาได้");S}b=b.6(/([^\\[]|^)^(?!T)\\[([^\\[^\\]]*?)\\]\\]/q,"$1$2");b=b.6(/\\[\\[ ?([^\\]\\|]*?) \\s*([\\|\\s|\\]\\]])/g,"[[$1$2");b=b.6(/^([\\*#]+) /q,"$1");b=b.6(/^([\\*#]+(?!\\!))/q,"$1 ");b=b.6(/\\n(={1,5}) ?\'\'\' ?(.*) ?\'\'\' ?(={1,5})/q,"\\n$1 $2 $3");b=b.6(/^= ?([^=].*?) ?=/q,"== $1 ==");b=b.6(/^(={1,5}) *(.*?) ?(={1,5}) *$/q,"$1 $2 $3");b=b.6(/&U;/g,"\'");b=b.6(/&V;/g,"&");b=b.6(/&W;/g,"−");b=b.6(/&X;/g,"×");b=b.6(/&Y;/g,"—");b=b.6(/&Z;/g,"-");b=b.6(/\\[\\[หมวดหมู่:\\s(.*?)\\]\\]/g,"");b=b.6(/แม่แบบ:(.*?)/g,"แม่แบบ:$1");b=b.6(/<\\/(.*?) ?>/g,"</$1>");m c=/\\[\\[J:(.*?)\\]\\]/B;m d=b.10(c);b=b.6(/(.(?!( f\\()).[^\\s\\[\\]\\(\\K\\#\\/\\{\\"\\f])\\(/g,"$1$2 (");b=b.6(/(.*?)\\)([^\\s\\]\\)\\|\\.\\K\\#\\/\\}\\"\\,\\<\\"])/g,"$1) $2");b=b.6(/(.*?)\\]\\]\\(/g,"$1]] (");j(d){b=b.6(/\\[\\[J:.*?\\]\\]/B,d[0])}b=b.6(/<y(.*?)> ?(แม่แบบ:.*? 11) ?(.*?) ?<\\/y>/g,"<y$1>$3 $2</y>");b=b.6(/ *\\|(?!-) *\\r?\\n *([^=\\*<|{}]*?) ?=(?!=) *([^\\|={}]*?)/q,"\\n| $1 = $2");b=b.6(/\\n *\\|(?!-) *([^={}\\*].*?) ?= *([^<={}]*?) \\| ?( *}} *\\r?\\n| *\\r?\\n *}} *\\r?\\n)/g,"\\n| $1 = $2\\n}}\\n");b=b.6(/\\r?\\n *\\|(?!-) *([^=\\|\\?\'"{}]*?) ?= *([^=]*?) */g,"\\n| $1 = $2");b=b.6(/\\n *\\|(?!-) *([^=\\|\'"{}]*?)=([^=\\|]*?) ?\\r?\\n?\\| ?\\r?\\n?\\}\\}(?!\\})/g,"\\n| $1 = $2\\n}}");b=b.6(/(พ\\. ?ศ\\. ?|พศ\\. ?)(\\d{1,4})/g,"พ.ศ. $2");b=b.6(/(ค\\. ?ศ\\. ?|คศ\\. ?)(\\d{1,4})/g,"ค.ศ. $2");b=b.6(/ํา/g,"ำ");b=b.6(/เเ/g,"แ");b=b.6(/(เ|แ|โ|ใ|ไ)(ะ|า|ๅ|ำ|ั|ิ|ี|ึ|ื|ํ|ุ|ู|ฺ|็|่|้|๊|๋|์)/g,"$1");b=b.6(/(ะ|า|ๅ)(ำ|ั|ิ|ี|ึ|ื|ํ|ุ|ู|ฺ|็|่|้|๊|๋|์)/g,"$1");b=b.6(/(ำ)(ำ|ั|ิ|ี|ึ|ื|ํ|ุ|ู|ฺ|็|่|้|๊|๋|์)/g,"$1");b=b.6(/(ั|ิ|ี|ึ|ื|ํ)( ะ|า|ๅ|ำ|ั|ิ|ี|ึ|ื|ํ|ุ|ู|ฺ|็)/g,"$1");b=b.6(/(ุ|ู|ฺ)( ะ|า|ๅ|ำ|ั|ิ|ี|ึ|ื|ํ|ุ|ู|ฺ|็)/g,"$1");b=b.6(/(็)( ะ|า|ๅ|ำ|ั|ิ|ี|ึ|ื|ํ|ุ|ู|ฺ|็)/g,"$1");b=b.6(/(่|้|๊|๋)(ั|ิ|ี|ึ|ื|ํ|ุ|ู|ฺ|็|่|้|๊|๋|์)/g,"$1");b=b.6(/\\C\\C/g,"\\C");b=b.6(/\\D\\D/g,"\\D");b=b.6(/\\E\\E/g,"\\E");b=b.6(/\\F\\F/g,"\\F");b=b.6("์์","์");j(b.l("12")==-1){m d=/\\n\\{\\{ชื่อนิยมอื่น\\|(.*?)\\}\\}/.13(b);b=b.6(/ไบท์(?!\\]\\])/g,"ไบต์");b=b.6("เยอรมันนี","เยอรมนี");b=b.6(/\\sกฏ/g," กฎ");b=b.6(/\\sเกมส์/g," เกม");b=b.6(/ก๊กกะ|กิกะ(?=ไบต์|บิ)/g,"จิกะ");b=b.6(/กฏหมาย/g,"กฎหมาย");b=b.6(/กรกฏาคม/g,"กรกฎาคม");b=b.6(/กระทั้ง/g,"กระทั่ง");b=b.6(/กราฟฟิค|กราฟฟิก/g,"กราฟิก");b=b.6(/กษัตรย์/g,"กษัตริย์");b=b.6(/กิติมศักดิ์/g,"กิตติมศักดิ์");b=b.6(/ขาดดุลย์/g,"ขาดดุล");b=b.6(/คริสต(ศตวรรษ|ศักราช|ศาสนา)/g,"คริสต์$1");b=b.6(/คริสต์กาล/g,"คริสตกาล");b=b.6(/คริสต์เตียน/g,"คริสเตียน");b=b.6(/คริสมาส|คริสมาสต์/g,"คริสต์มาส");b=b.6(/คลีนิก/g,"คลินิก");b=b.6(/คำนวน/g,"คำนวณ");b=b.6(/เคเบิ้ล/g,"เคเบิล");b=b.6(/โครงการณ์/g,"โครงการ");b=b.6(/งบดุลย์/g,"งบดุล");b=b.6(/จักรสาน/g,"จักสาน");b=b.6(/ซอฟท์แวร์/g,"ซอฟต์แวร์");b=b.6(/ซีรี่ส์|ซีรีย์|ซีรี่ย์/g,"ซีรีส์");b=b.6(/เซ็นติ/g,"เซนติ");b=b.6(/เซอร์เวอร์/g,"เซิร์ฟเวอร์");b=b.6(/ฑูต/g,"ทูต");b=b.6(/ดอท ?คอม|ด็อท ?คอม|ด็อต ?คอม/g,"ดอตคอม");b=b.6(/ดอท ?เน็ท|ดอต ?เน็ท|ด็อต ?เน็ต|ด็อท ?เน็ต|ดอท ?เน็ต|ดอท?เนท/g,"ดอตเน็ต");b=b.6(/ถ่วงดุลย์/g,"ถ่วงดุล");b=b.6(/ทรงทอดพระเนตร/g,"ทอดพระเนตร");b=b.6(/ทรงบรรทม/g,"บรรทม");b=b.6(/ทรงประชวร/g,"ประชวร");b=b.6(/ทรงเป็นพระ/g,"เป็นพระ");b=b.6(/ทรงผนวช/g,"ผนวช");b=b.6(/ทรงมีพระ/g,"มีพระ");b=b.6(/ทรงสวรรคต/g,"สวรรค");b=b.6(/ทรงเสด็จ/g,"เสด็จ");b=b.6(/(?!วัด)ทรงเสวย/g,"เสวย");b=b.6(/ทะเลสาป(?!สีเลือด)/g,"ทะเลสาบ");b=b.6(/เทมเพลท/g,"เทมเพลต");b=b.6(/ธุระกิจ/g,"ธุรกิจ");b=b.6(/นิวยอร์ค/g,"นิวยอร์ก");b=b.6(/โน๊ต/g,"โน้ต");b=b.6(/บรรได/g,"บันได");b=b.6(/บรรเทิง(?!จิตร)/g,"บันเทิง");b=b.6(/บราวเซอร์|เบราเซอร์/g,"เบราว์เซอร์");b=b.6(/บล็อค|บล๊อค|บล๊อก/g,"บล็อก");b=b.6(/เบรค/g,"เบรก");b=b.6(/ปฎิ/g,"ปฏิ");b=b.6(/ปฏิกริยา|ปฎิกริยา/g,"ปฏิกิริยา");b=b.6(/ปรากฎ/g,"ปรากฏ");b=b.6(/ปราถนา/g,"ปรารถนา");b=b.6(/ปีรามิด|ปิระมิด/g,"พีระมิด");b=b.6(/โปรเจ็?คท์|โปรเจ็?คต์|โปรเจ็?ค/g,"โปรเจกต์");b=b.6(/โปรโตคอล/g,"โพรโทคอล");b=b.6(/ผลลัพท์/g,"ผลลัพธ์");b=b.6(/ผูกพันธ์/g,"ผูกพัน");b=b.6(/ฝรั่งเศษ/g,"ฝรั่งเศส");b=b.6(/ฟังก์ชั่น/g,"ฟังก์ชัน");b=b.6(/ภาพยนต์/g,"ภาพยนตร์");b=b.6(/มิวสิค(?!\\15)/g,"มิวสิก");b=b.6(/ไมโครซอฟต์/g,"ไมโครซอฟท์");b=b.6(/รถยนตร์/g,"รถยนต์");b=b.6(/ร็อค(?!แม)/g,"ร็อก");b=b.6(/ฤา/g,"ฤๅ");b=b.6(/ล็อค/g,"ล็อก");b=b.6(/ลอส แองเจลิส|ลอส แองเจลลิส|ลอส แองเจลีส|ลอสแองเจลิส|ลอสแองเจลีส|ลอสแองเจลลิส|ลอสแองเจอลิส|ลอสแองเจอลีส|ลอสแอนเจลลิส/g,"ลอสแอนเจลิส");b=b.6(/ลายเซ็นต์/g,"ลายเซ็น");b=b.6(/ลิงค์|ลิ้งค์|ลิ๊งค์|ลิ้งก์|ลิ๊งก์/g,"ลิงก์");b=b.6(/เวคเตอร์/g,"เวกเตอร์");b=b.6(/เวทย์มนตร์|เวทย์มนต์|เวทมนต์/g,"เวทมนตร์");b=b.6(/เวบไซท์|เวบไซต์|เวบไซท์|เว็บไซท์|เว็บไซต(?!\\16)/g,"เว็บไซต์");b=b.6(/เวอร์ชั่น/g,"เวอร์ชัน");b=b.6(/เวิล์ด/g,"เวิลด์");b=b.6(/ศรีษะ/g,"ศีรษะ");b=b.6(/สคริปท์|สครปต์/g,"สคริปต์");b=b.6(/สเตชั่น/g,"สเตชัน");b=b.6(/สมดุลย์/g,"สมดุล");b=b.6(/สวดมน(?!\\17|\\18)|สวดมนตร์/g,"สวดมนต์");b=b.6(/สวรรณคต/g,"สวรรคต");b=b.6(/สังเกตุ/g,"สังเกต");b=b.6(/อโดบี/g,"อะโดบี");b=b.6(/อนิเม(?!\\19|ช|ท|ต)|อานิเมะ|อะนิเมะ/g,"อนิเมะ");b=b.6(/อนุญาติ/g,"อนุญาต");b=b.6(/อลูมิเนียม/g,"อะลูมิเนียม");b=b.6(/ออบเจ็ค|ออปเจ็ค|ออปเจค/g,"อ็อบเจกต์");b=b.6(/อัพเด็ต|อัพเดต|อัพเดท|อัปเด็ต/g,"อัปเดต");b=b.6(/อัพโหลด/g,"อัปโหลด");b=b.6(/อินเตอเน็ต|อินเตอร์เน็ต|อินเตอร์เนต|อินเทอร์เนต/g,"อินเทอร์เน็ต");b=b.6(/อิเล็กโทรนิกส์/g,"อิเล็กทรอนิกส์");b=b.6(/อิสระภาพ/g,"อิสรภาพ");b=b.6(/เอ็กซ์/g,"เอกซ์");b=b.6(/เอ็นจิ้น|เอ็นจิน|เอนจิ้น/g,"เอนจิน");b=b.6(/เอล์ฟ/,"เอลฟ์");b=b.6(/เอาท์พุต|เอาท์พุท/g,"เอาต์พุต");b=b.6(/แอปพลิเคชั่น|แอพพลิเคชั่น|แอพพลิเคชัน|แอพพลิคเคชัน/g,"แอปพลิเคชัน");b=b.6(/คริสต์มาส วิไลโรจน์/g,"คริสมาส วิไลโรจน์");b=b.6(/สมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก/g,"สมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก");b=b.6(/(อีเอ็มไอ|เบเกอรี่)มิวสิก/g,"$1มิวสิค");b=b.6(/สตรีลิงก์/g,"สตรีลิงค์");b=b.6(/นกหัสดีลิงก์/g,"นกหัสดีลิงค์");b=b.6(/โปรเจกต์วัน/g,"โปรเจควัน");b=b.6(/ร โปรเจกต์/g,"ร โปรเจ็คต์");b=b.6(/สารอัปเดต/g,"สารอัพเดท");b=b.6(/\\[\\[1a:/v,\'[[หมวดหมู่:\');b=b.6(/\\[\\[1b:/v,\'แม่แบบ:\');b=b.6(/(>|\\n|\\[|^)(1c|1d):/v,\'$1ไฟล์:\');b=b.6(/(>|\\n|\\[|^)ภาพ:/v,"$1ไฟล์:");j(d!=1e){b=b.6(/\\n{{ชื่อนิยมอื่น.*/,d[0])}}j(t==0&&z.l("วิกิพีเดีย:")!=0){j(p.1f!=1g.1h){b=b.6(/-{0,2} ?\\[\\[ผู้ใช้:.*/g,"")}b=b.6(/== ?\\n *(.*\\n)/v,"==\\n$1")}b=b.6(/(== ?) ?(แหล่งอ้างอิง|หนังสืออ้างอิง|เอกสารอ้างอิง|ข้อมูลอ้างอิง|แหล่งข้อมูลอ้างอิง|อ้างอิงจาก) *==/g,\'$1อ้างอิง ==\');b=b.6(/(== ?) ?(เพิ่มเติม|ดูเพิ่มเติม|ดูเพื่มเติม|ดูเพิ่มที่|อ่านเพิ่ม|อ่านเพิ่มเติม|หัวข้อที่เกี่ยวข้อง|หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง|ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง) *==/g,\'$1ดูเพิ่ม ==\');b=b.6(/(== ?) ?(เว็บไซต์|เว็บไซต์ภายนอก|เว็บไซต์์์อื่น|เว็บไซต์์์์์์อื่น|เว็บไซต์อื่น|เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง|ข้อมูลภายนอก|โยงภายนอก|เว็บลิงก์ภายนอก|ลิงก์ภายนอก|ลิงค์ภายนอก|ลิ้งค์ภายนอก|ดูลิงก์ภายนอก|แหล่งข้อมูลภายนอก|แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม|แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง|แหล่งข้อข้อมูลอื่น) *==/g,"$1แหล่งข้อมูลอื่น ==");b=b.6(/(== ?) ?(1i\\s?ภายนอก|1j\\s?ภายนอก|ลิงก์ข้างนอก|​ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง|ลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติม|เว็บแหล่งข้อมูลอื่น|เชื่อมแหล่งข้อมูลอื่น|เชื่อมโยงลิงก์อื่น|ลิงก์นอก) *==/g,"$1แหล่งข้อมูลอื่น ==");b=b.6(/(== ?) ?(ประวัติความเป็นมา|ประวัติส่วนตัว|ความเป็นมา|ชีวประวัติ) *==/g,"$1ประวัติ ==");b=b.1k(""+z+"","\'\'\'"+z+"\'\'\'");m e=b.6(//B,"");j(t==0&&z.l("วิกิพีเดีย:")!=0&&b.l("")==-1&&(e.l("[[:L:")!=-1||e.l("")!=-1)){b="\\n"+b;j(7.8.k.9.x==0){7.8.k.9="แจ้งลิงก์ข้ามภาษา"}o{7.8.k.9+=" +แจ้งลิงก์ข้ามภาษา"}}j((t==0||t==4||t==14)&&7.1n.l("&1o=")==-1&&b.l("#M")==-1&&b.l("# M")==-1&&b.l("")==-1&&b.l("{{แก้กำกวม")==-1){m i=b.l("[[หมวดหมู่:");j(b.l("")==-1&&i<0){b="\\n"+b;j(7.8.k.9.x==0){7.8.k.9="แจ้งต้องการหมวดหมู่"}o{7.8.k.9+=" +ต้องการหมวดหมู่"}}o j(i>0){b=b.6(/\\n?/g,"")}m f=(/\\[\\[[^:]*?\\]\\]/.1p(b));j(b.l("{{ต้องการวิกิลิงก์")<0&&t!=14&&!f){b="\\n"+b;j(7.8.k.9.x==0){7.8.k.9="แจ้งต้องการวิกิลิงก์"}o{7.8.k.9+=" +ต้องการวิกิลิงก์"}}o j(f){b=b.6(/\\n?/g,"")}}j(t==0){b=b.6(/\\r?\\nแม่แบบ:โครง(?!-?ส่วน ?(((\\r?\\n.*?)*?\\r?\\n\\[\\[หมวดหมู่:.*?\\]\\])*)/g,"$2\\nแม่แบบ:โครง$1")}7.8.A.9=b;j(a==1){j(7.8.k.9.x==0){7.8.k.9="เก็บกวาดทันใจ"+p.u;7.8.1q.1r=1s}o{7.8.k.9+=" +เก็บกวาดทันใจ"+p.u}}o{j(7.8.k.9.l("เก็บกวาด"+p.u)==-1){j(7.8.k.9.x==0){7.8.k.9="จัดรูปแบบ +เก็บกวาด"+p.u}o{m g=7.8.k.9.1t(p.u);j(g!=-1){m h=7.8.k.9;7.8.k.9=h.1u(0,g)+" +เก็บกวาด"+p.u}o{7.8.k.9=7.8.k.9+" +เก็บกวาด"+p.u}}}}7.G.H.I=\'1v\';7.8.A.1w()}',62,95,'||||||replace|document|editform|value||||||||||if|wpSummary|indexOf|var||else|iScriptConfig|gm|||wgNamespaceNumber|Tagline|gi||length|ref|wgPageName|wpTextbox1|ig|u0E48|u0E49|u0E4A|u0E4B|body|style|cursor|ps|_|en|REDIRECT|function|doCleanupTag|wait|nocleanup|alert|return|CDATA|prime|amp|minus|times|mdash|ndash|match|icon|nofixbot|exec||u0E31|u0E4C|u0E21|u0E15|u0E30|category|template|image|file|null|Edition|Editions|Uncyclopedia|Link|link|replaceAll|wikipedia|org|URL|section|test|wpMinoredit|checked|true|lastIndexOf|substring|auto|focus'.split('|'),0,{}))