ผู้ใช้:Torpido

    จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

    นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ

    ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม