ผู้ใช้:Somboontrang

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

{กล่องข้อมูล ___}} สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล นักการเมือง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง 4 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนักการเมืองที่มาจากอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา

การศึกษา[แก้]

นายสมบูรณ์ เป็นเด็กเรียนดี แม้ฐานะทางบ้านยากจน เข้าเรียนหนังสือเมื่อถึงเกณท์อายุ ครูให้เรียนชั้นเตรียมประถมที่โรงเรียนบ้านหัวหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาล เรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่3 ก็ย้ายมาเรียนต่อที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา สอบชิงทุนได้ที่1ของอำเภอกันตัง(ได้ทุนการศึกษาปีละ600บาท จนจบมัธยมศึกษาปีที่3) สอบเข้าเรียนประถมศึกษาตอนปลาย(ป5-ป7)ที่โรงเรียนกันตัง ได้ที่1 จบจบประถมศึกษาปีที่7 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(มัธยมปีที่1-3)ที่โรงเรียนกันตังพิทยากร ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสของอำเภอกันตัง จึงเป็นนักเรียนรุ่นแรก และมาเรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง สอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย ติดคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม[แก้]

นายสมบูรณ์ ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่9 (ปปร.9) หลักสูตรการพัฒนาการเมือง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รุ่นที่2 (พตส.2)

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล.jpg

การทำงาน[แก้]

นายสมบูรณ์ จบการศึกษาทางด้านพลศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบเข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่ และย้ายมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2544 2548 2550 และ2554 นายสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธารกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่24 และเป็นกรรมาธิการสามัญในสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละสมัย หลายกรรมาธิการด้วยกัน เช่นกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมาธิการแก้ไขหนี้สินแห่งชาติ กรรมาธิการติดตามมติสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการป้องกันการทุจริต และเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายหลายฉบับ เช่น พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม(จัดตั้งกรมหม่อนไหม) พรบ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พรบ.สถาบันการพลศึกษา

บทบาทสำคัญด้านกีฬา นายสมบูรณ์ อทัยเวียนกุล เป็นนายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557-2558 เป็นนายกสมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง พ.ศ.2553-2556 เป็นกรรมาธิการออกกฎหมายทางด้านกีฬา เช่น พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พรบ.ควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ครอบครัว[แก้]

แต่งงานกับผศ.ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล มีบตรธิดา3คน

บทบาทสำคัญในการทำงานการเมือง[แก้]

นายสมบูรณ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นำปัญหาของประชาชนเสนอให้รัฐบาลแก้ไขเป็นที่ทราบทางสื่อมวลชนเสมอมา เช่นการอภิปรายในวาระต่างๆ การตั้งกระทู้ถามทั่วไป กระทู้ถามสด การเสนอญัตติทั่วไป ญัตติด่วน และการทำหน้าที่กรรมาธิการสามัญในสภาผู้แทนราษฎร เช่นเป็นประธารกรรมาธิการการศึกษา ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่24 และประธานกรรมาธิการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ เช่น การจัดตั้งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฎหมายสถาบันการพลศึกษา กฎหมายควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

เชิงอรรถ[แก้]

  • รายการเชิงอรรถ (เชิงอรรถและอ้างอิงอาจใช้ร่วมกันได้ถ้าเชิงอรรถมีไม่มาก)

อ้างอิง[แก้]

แม่แบบ:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่21,22,23,24

ดูเพิ่ม[แก้]

  • [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง

]] (ในวิกิพีเดีย)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • ลิงก์ภายนอกที่เกี่ยวกับบทความนี้


[[หมวดหมู่:___]]


แม่แบบ:Link GA แม่แบบ:Link FA