ผู้ใช้:Sanya3

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  วิกิพีเดีย:บาเบล
  en-5ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับผู้เชี่ยวชาญ
  This user can contribute with a professional level of English.
  ukผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษายูเครนเป็นภาษาแม่
  Українська мова для цього користувача є рідною.


  ruผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษา เป็นภาษาแม่
  native speaker of Russian
  th-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
  This user does not understand Thai
  or understands with difficulties.
  ผู้ใช้ตามภาษา