ผู้ใช้:Pp1011

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้ใช้คนนี้เป็นมนุษย์
ผู้ใช้คนนี้เป็นนักเรียน/ศิษย์เก่า/บุคลากร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
ผู้ใช้คนนี้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศอังกฤษ มากเป็นพิเศษ
ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ชายที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ