ผู้ใช้:Phaisit16207/กระบะทราย 2

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  การทับศัพท์ภาษายูเครน[แก้]

  ตารางข้างล่างดังกล่าวแสดงวิธีการทับศัพท์ภาษายูเครน พร้อมกับสัทอักษรสากล

  หลักโดยสังเขป[แก้]

  1. หลักเกณฑ์นี้ใช้ถ่ายเสียงภาษายูเครนที่เขียนด้วยอักษรโรมัน
  2. การเทียบเสียงสระ ให้ถือตามตารางการเทียบเสียงสระภาษายูเครน
  3. การเทียบเสียงพยัญชนะ ให้ถือตามตารางการเทียบเสียงพยัญชนะภาษายูเครน
  4. คำหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะต้นหลายตัว หากมีการออกเสียงทุกตัว ให้ถอดเรียงกันไป เช่น
  Слобожанщина [Slobozhanshchyna]
  Дніпропетровськ [Dnipropetrovsk]
  =
  =
  สลอบอฌานชชือนา
  ดนีปรอแปตร็อวสก์

  แพทเทิร์น[แก้]

  พยัญชนะ[แก้]

  อักษรซิริลลิก อักษรโรมัน เงื่อนไข สัทอักษรสากล อักษรไทย ตัวอย่าง
  อักษรซิริลลิก อักษรโรมัน คำอ่าน คำทับศัพท์
   [] ข้อผิดพลาด: {{Lang}}: ไม่มีข้อความ (ช่วยเหลือ)  
       [] ข้อผิดพลาด: {{Lang}}: ไม่มีข้อความ (ช่วยเหลือ)    Loudspeaker.svg [[:สื่อ:|[]]]  

  สระ[แก้]

  อักษรซิริลลิก อักษรโรมัน สัทอักษรสากล อักษรไทย ตัวอย่าง
  อักษรซิริลลิก อักษรโรมัน คำอ่าน คำทับศัพท์
   [] ข้อผิดพลาด: {{Lang}}: ไม่มีข้อความ (ช่วยเหลือ)        [] ข้อผิดพลาด: {{Lang}}: ไม่มีข้อความ (ช่วยเหลือ)    Loudspeaker.svg [[:สื่อ:|[]]]  

  ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ[แก้]

  อักษรซิริลลิก อักษรโรมัน เงื่อนไข สัทอักษรสากล อักษรไทย ตัวอย่าง
  อักษรซิริลลิก อักษรโรมัน คำอ่าน คำทับศัพท์
   б  b
   b  บ  бог  boh  uk-Бог.ogg [bɔɦ]  อฮ์
   в  v
   ʋ  ว  віл  vil  Uk-віл.ogg [ʋiɫ]  ิล
     вчи́тель  vchytel  Uk-вчитель.ogg [ˈu̯tʃɪtelʲ]  ชือแตล
   w
   w  воша  vosha  [ˈwɔʃɐ]  อชา
   г  h
   ɦ  ฮ  газе́та  hazeta  Uk-газета.ogg [ɦɐˈzɛtɐ]  าแซตา
   ґ  g
   g  ก  ґа́нок  ganok  Uk-ґанов.ogg [ˈɡɑnok]  านอก
   д  d
   d  ด  дим  dym  Uk-дим.ogg [dɪm]  ึม
   дз  dz
   dz  ดซ  дзе́ркало  dzerkalo  Uk-дзеркало.ogg [dˈzɛrkɐɫo]  ร์กาลอ
   дж  dzh
     จ  джміль  dzhmil  Uk-джміль.ogg [dʒmilʲ]  มิล
   ж  zh
   ʒ  ฌ  жи́то  zhyto  Uk-Жито.ogg [ˈʒɪto]  ือตอ
   з  z
   z  ซ  зуб  zub  Uk-зуб.ogg [zub]  ูบ
   к  k
   k  ก  ключ  kliuch  Uk-ключ.ogg [klʲutʃ]  ลีอูช
   л  l
   ɫ  ล  лось  los  Uk-лось.ogg [ɫɔsʲ]  อซ
   м  m
   m  ม  мир  myr  Uk-мир.ogg [mɪr]  ือร์
   н  n
   n  น  не́бо  nebo  Uk-небо.ogg [nɛbo]  แบอ
   п  p
   p  ป  пил  pil  Uk-пил.ogg [pɪɫ]  ึล
   р  r
   r  ร  лі́кар  likar  Uk-ліка.ogg [ˈl⁽ʲ⁾ikɐr]  ลีกา
   с  s
   s  ส  суп  sup  Uk-суп.ogg [sup]  ูป
   т  t
   t  ต  тин  tyn  Uk-тин.ogg [tɪn]  ึน
   ф  f  เมื่ออยู่ต้นพยางค์  f  ฟ  фа́рба  farba  Uk-фарба.ogg [fɑrbɐ]  าร์บา
   เมื่ออยู่ท้ายพยางค์  v  ว  Афганіста́н  Afhanistan  [ɐvɦɐn⁽ʲ⁾iˈstɑn]  อัฮานีสตาน
   х  kh
   kh  ค  ховра́х  khovrakh  [xou̯ˈrɑx]  อว์รา
   ц  ts
   ts  ซ  цибу́ля  tsibulia  Uk-цибуля.ogg [tsɪˈbulʲɐ]  ือบูเลีย
   ч  ch
     ช  очере́т  ocheret  Uk-очерет.ogg [otʃeˈrɛt]  ออแแรต
   ш  sh
   ʃ  ช  шпари́на  shlaryna  Uk-шпарина.ogg [ʃpɐˈrɪnɐ]  ลารือนา
   щ  shch
   ʃtʃ  ชช  ви́ще  vyshche  Uk-вище.ogg [ˈwɪʃtʃe]  วือ

  ตารางเทียบเสียงสระ[แก้]

  อักษรซิริลลิก อักษรโรมัน สัทอักษรสากล อักษรไทย ตัวอย่าง
  อักษรซิริลลิก อักษรโรมัน คำอ่าน คำทับศัพท์
   а  a  ɑ  –า  гай  hai  Uk-гай.ogg [ɦɑj]  ฮ
   ɐ  гарма́та  harmata  Uk-гармата.ogg [ɦɐrˈmɑtɐ]  ฮร์มาต
   е  e  ɛ  แ–  день  den  Uk-день.ogg [dɛnʲ]  ดน
   e  ефі́рний  efirnyi  Uk-ефірний.ogg [eˈfirnɪj]  อฟีร์นึย
   є  ie  ʲɛ  –ีแอ  ллє  llie  Uk-ллє.ogg [lʲːɛ]  ลีแอ
   ye- (เมื่ออยู่ต้นคำ)    แย  єсть  yest  Uk-єсть.ogg [jɛsʲtʲ]  แยสต์
   и  y  ɪ  –ื (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)
   –ึ (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)
   ми́ша  mysha  Uk-миша.ogg [ˈmɪʃɐ]  มอชา
   і  i  i  –ี (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)
   –ิ (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)
   кіт  kit  Uk-кіт.ogg [kit]  ก
   ї  i  ji  ยี  кофеї́н  kofein  [kɔfˈɛjin]  คอแฟยิ
   yi- (เมื่ออยู่ต้นคำ)  їда́льня  yidalnia  Uk-їдальня.ogg [jiˈdɑlʲnʲɐ]  ยีดัลเนีย
   й  i, j  j  ย  гай  hai  Uk-гай.ogg [ɦɑj]  ฮา
   y- (เมื่ออยู่ต้นคำ)  йти  yty  Uk-йти.ogg [jtɪ]  ตือ
   о  o  ɔ  –อ  по́ле  pole  Uk-поле.ogg [ˈpɔɫe]  ปแล
   o  ору́дний  orudnyi  Uk-орудний.ogg [oˈrudnej]  ออรุดนึย
   у  u  u  –ู (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)
   –ุ (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)
   дух  dukh  Uk-дух.ogg [dux]  ด
   ʊ  туди́  tudy  Uk-туди.ogg [tʊˈdɪ]  ตดือ
   ю  iu  ʲu  –ีอู  лють  liut  Uk-лють.ogg [lʲutʲ]  ลีอุ
   yu- (เมื่ออยู่ต้นคำ)  ju  ยู  ю́шка  yushka  Uk-юшка.ogg [ˈjuʃkɐ]  ยุชกา
   я  ia  ʲɑ  เ–ีย  Любля́на  Liubliana  [lʲʊˈblʲanə]  ลีอุบียนา
   ya- (เมื่ออยู่ต้นคำ)    ยา  я́блуко  yabluko  Uk-яблуко.ogg [ˈjabɫʊkɔ]  ยาบลูกอ