ผู้ใช้:Lamduanpitthayakom shool/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
Phutthaisong School
3 หมู่ 4 บ้านเตย ถนนพุทไธสง-เมืองพล ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
ข้อมูล
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
เขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ผู้อำนวยการ นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์
พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายจำรูญ มณีวรรณ
ครูใหญ่โรงเรียนพุทไธสง
นายเกษม เฮงสวัสดิ์
ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน 3,156 คน (10 มิถุนายน 2557)
ชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภาษา ภาษาไทยภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
(วิชาพิเศษ 1 คาบต่อสัปดาห์)
ชั่วโมงเรียน 7-8 คาบเรียน
(คาบละ 1 ชั่วโมง)
ห้องเรียน ม.1: 13 ห้อง
ม.2: 13 ห้อง
ม.3: 11 ห้อง
ม.4: 12 ห้อง
ม.5: 13 ห้อง
ม.6: 12 ห้อง
สี ██████ สีม่วง-ขาว
เพลง มาร์ชโรงเรียนพุทไธสง
เบอร์/แฟกซ์ 044-689014
ดอกไม้ อินทนิล
อัตลักษณ์ รักสะอาด มารยาทงาม
ประธานสภานักเรียน นายพยุงศักดิ์ ฝาไธสง
25 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมในอนาคต
กิจกรรมล่าสุด งานคืนสู่เหย้า 65 ปี โรงเรียนพุทไธสง
12 ธันวาคม 2558
เว็บไซต์

โรงเรียนพุทไธสง เป็นโรงเรียนระดับอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2493 มีเนื้อที่ 83 ไร่ 12 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์[1]

ประวัติโรงเรียนพุทไธสง[แก้]

โรงเรียนพุทไธสง เป็นโรงเรียนประจำอำเภอพุทไธสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2493 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดมณีจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนปีแรก เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 45 คน พอขึ้นภาคเรียนที่ 2 รับนักเรียนเพิ่มอีก 25 คน รวมเป็น 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 70 คน มีครู 2 คน คือ

 1. นายจำรูญ มณีวรรณ ตำแหน่งครูใหญ่
 2. นายเกษม เฮงสวัสดิ์ ครูปฏิบัติการสอน
 • ปลายปี พ.ศ. 2493 ได้บรรจุครูมาเพิ่มอีก 1 คน คือ นายวิโรจน์ อาจจำนงค์
 • ปลายปี พ.ศ. 2494 ทางราชการได้มอบพื้นที่ทางโรงเรียนราษฎร์วิศิษฎ์วิทยา (เอกชน) ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน จึงได้ย้ายสถานที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็น บ.ข.ส.พุทไธสง) และได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีกเป็น 4 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2495 โรงเรียนได้ย้ายสถานศึกษามาจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง โรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาต่อๆมาตามลำดับ
 • ปี พ.ศ. 2498 นักเรียนจบชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นนักเรียนรุ่นแรกที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน จำนวน 63 คน
 • ปี พ.ศ. 2511 โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
 • ปี พ.ศ. 2503 มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 273 คน ครูจำนวน 16 คน นักการภารโรงจำนวน 3 คน และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการปรับปรุง โรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท (คมช.) รุ่นที่ 5 และในช่วงนั้นได้มีการสร้างอาคารเรียน 2 หลัง หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง โรงฝึกงานคหกรรม 1 หลัง โรงเก็บรถจักรยาน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 3 หลัง และบริเวณสนาม ประกอบด้วย สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม สนามแฮนด์บอล 1 สนาม และสระน้ำอีก 2 สระ
 • วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเห็นว่า บริเวณโรงเรียนแห่งเก่าคับแคบ จึงให้หาที่แห่งใหม่เพื่อขยายโรงเรียนในโอกาสต่อไป นายบุญนาค เจริญศรี นายอำเภอพุทไธสง และ นายจำรูญ มณีวรรณ อาจารย์ใหญ่สมัยนั้นได้นำอธิบดีกรมสามัญศึกษาไปเลือกที่แห่งใหม่อยู่ในเขตบ้านเตย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน ตั้งอยู่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่ดินที่ทางอำเภอซื้อไว้เพื่อสร้างสนามกีฬาประชาชน มีเนื้อที่ 24 ไร่ 55 ตารางวา ที่ดินว่างเปล่า 2 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ศิษย์เก่าบริจาคให้ 2 ไร่ 76 ตารางวา คณะศิษย์เก่าหาเงินซื้อเพิ่ม รวมเนื้อที่จำนวนทั้งสิ้น 79 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา
 • ปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ครึ่งหลัง บ้านพักครู 3 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท จึงได้อนุมัติมาสร้างในสถานที่ปัจจุบัน
 • ปี พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีกครึ่งหลัง บ้านพักครู 2 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง แต่อาคารถูกตัดเหลือ 6 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก 2 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 1 หลัง และอาคารชั่วคราว 1 หลัง (3 ห้องเรียน) คณะศิษย์เก่าสร้างมอบให้โรงเรียน 1 หลัง (2 ห้องเรียน) ในปีนี้ โรงเรียนได้ขยายห้องเรียน เป็น 37 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก จำนวนครึ่งหลัง ( 8 ห้องเรียน) โรงอาหาร หอประชุมจำนวน 1 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216ก อีก 2 ห้องเรียน ในปีนี้ ได้ขยายห้องเรียนเป็น 40 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2521 มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นแรก และได้ขยายห้องเรียนเพิ่ม เป็นจำนวน 42 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงานคหกรรมศิลป์ 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2521 มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นแรก และได้ขยายห้องเรียนเพิ่ม เป็นจำนวน 42 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงานคหกรรมศิลป์ 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และกรมได้จัดสรรเงินเป็นค่าน้ำมัน ปรับสนามหน้าอาคาร จำนวน 5 หมื่นบาท
 • ปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216ก ครึ่งหลัง จำนวน 2.1 ล้านบาท และสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาล สร้างอาคาร 4
 • ปี พ.ศ. 2531 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • ปี พ.ศ. 2536 เดินระบบประปา PVC เข้าใช้ภายในโรงเรียนและบ้านพัก
 • ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2538 สร้างถนนคอนกรีตรอบอาคารเรียนภายในโรงเรียน 5 สาย
 • ปี พ.ศ. 2540 บริษัท โค้ก บริจารถตู้ โตโยต้า ทะเบียน นข 157 บุรีรัมย์ 1 คัน และได้รับริจาครถบัส ขสบก.เก่า 1 คัน
 • ปี พ.ศ. 2543 สร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนฝั่งทิศตะวันตก 1 สาย ยาว 315 เมตร
 • ปี พ.ศ. 2547 สร้างห้องน้ำมาตรฐาน 1 หลัง (ห้องน้ำผู้หญิง)
 • ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนพุทไธสง ได้รับรองการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
 • ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาล จัดสร้างอาคาร 5 ตามแบบ 216ล 1 หลัง จำนวน 1.4 ล้านบาท โดยใช้ชื่ออาคารว่า “เบญจอินทนิล” และสร้างเรือนพยาบาล งบประมาณ 2 แสนบาท
 • ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้สร้างสนามเทนนิส 2 สนาม งบประมาณ 7 แสนบาท ปรับปรุงแนวรั้วเดิมและสร้างรั้วใหม่ ตลอดด้านหน้าโรงเรียน ได้รับงบบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 7 แสนบาท โรงเรียนได้งบบริจาคนี้นำไปสร้างอัฒจรรย์เชียร์กีฬามาตรฐานจนครบ 8 อัฒจรรย์ และ สร้างขยายถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนฝั่งตะวันตก กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร
 • ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้สร้างกองอำนวยการ งบประมาณ 6 แสนบาท, สร้างห้องโสต 2 ใต้ถุนอาคาร 5, ห้องน้ำ “สุขาสามัคคี” (ห้องน้ำผู้ชาย) และขยายถนคอนกรีตบริเวณทางเข้าโรงเรียนฝั่งทิศตะวันตก 400 เมตร งบประมาณ 3 แสนบาท
 • วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนพุทไธสงได้มีอายุในการก่อตั้งครบรอบ 60 ปี จึงได้สร้างอาคารอนุสรณ์ 60 ปี (อาคารประชาสัมพันธ์) งบประมาณ 4 แสนบาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 60 ปี ศรีม่วง-ขาว) ด้วยงบประมาณ 1.4 ล้านบาท
 • วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะครู ศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมกันเฉลิมฉลองในงาน “60 ปีที่ผูกพัน ร่วมสร้างสรรค์อย่างภาคภูมิ”
 • ปี พ.ศ. 2554 คณะครู นักเรียนได้จัดซื้อรถตู้โตโยต้าทะเบียน นค 7650 นครราชสีมา 1 คัน ราคา 1.2 ล้านบาท ให้โรงเรียนและสร้างกำแพง แนวรั้วด้านทิศตะวันออก งบประมาณ 3 แสนบาท
 • ปี พ.ศ. 2555 สร้างแนวคูกั้นน้ำและร่องน้ำ จำนวนเงิน 299,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2556
 • สร้างอาคารแสดงนิทรรศการ (หอศิลป์) 2.5 ล้านบาท, คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดซื้อรถสองแถวอีซูซุทะเบียน 40-0194 บุรีรัมย์ ให้โรงเรียน 1 คัน 1.7 ล้านบาท ในนาม มูลนิธิโรงเรียนพุทไธสง
 • สร้างอาคารเวทีมวย งบประมาณ 4 แสนบาท อบจ.บุรีรัมย์ให้งบสนับสนุนเป็นอุปกรณ์ฝึกซ้อม จำนวน 1 ล้านบาท
 • โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวนทั้งสิ้น 4.4 ล้านบาท โดยใช้ลานสนามบาสเกตบอลและสนามตะกร้อ เป็นสถานที่ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
 • วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะครูนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลและเฉลิมฉลองความสำเร็จในการสร้างโดม, วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนพุทไธสงได้รับ-มอบ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง จาก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทไธสง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
 • โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป ซึ้อที่ดินเพิ่ม จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา ทั้งหมด 9 แสนบาท เพื่อสร้างอาคาร 6 ตามแบบอาคาร 318 ล./38 โดยได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร 6 จำนวนทั้งสิ้น 17 ล้านบาท รวมเนื้อที่ โรงเรียนทั้งหมดทั้งสิ้น 83 ไร่ 12 ตารางวา
 • เริ่มโครงการ ห้องเรียนอัจฉริยะ (excellent class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับละ 1 ห้องเรียน
 • วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะครู ศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมกันเฉลิมฉลองในงาน “65 ปี โรงเรียนพุทไธสง คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวม่วง-ขาว”

สัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูป เปลวเทียนอยู่บนมือประสานล้อมรอบด้วยเกลียวเชือก รอบนอก คือ กลีบบัว 9 กลีบ ข้อความข้างใน เป็นชื่อของโรงเรียนและคำขวัญของโรงเรียน

 • กลีบบัว 9 กลีบ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าและสถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ริมสระบัว
 • เกลียวเชือก หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว
 • มือประสาน หมายถึง การรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์
 • เปลวเทียน หมายถึง แสงสว่างทางปัญญา

คติธรรมประจำโรงเรียน[แก้]

"สุขา สงฺฆสฺส สามัคคี" ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียนพุทไธสง คือ สีม่วง-ขาว

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธรัตนมาลา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ศาลหลวงพ่ออุดม

วิสัยทัศน์[แก้]

ภายในปี 2558 โรงเรียนพุทไธสงเป็นโรงเรียนชั้นนำ ผู้เรียนมีคุณภาพ รักสะอาด มารยาทงาม เลิศล้ำเทคโนโลยี มากมีแหล่งเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ[แก้]

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา และอนุรักษ์ความเป็นไทย
 4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. พัฒนาแนวคิดปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง
ลำดับ วุฒิ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1
พ.ม.
นายจำรูณ มณีวรรณ พุทธศักราช 2493 - 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2518
2
พ.ม. กศ.บ.
นายไสว กฤตเวทิน 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2519 - 20 กันยายน พุทธศักราช 2519
3
พ.ม. กศ.บ.
นายเรืองศิลป์ สิริสุวลักษณ์ กรกฎาคม พุทธศักราช 2520 - กันยายน พุทธศักราช 2533
4
พ.ม. กศ.บ.
นายบรรลือ คุรุธรรมจารุ ตุลาคมคม พุทธศักราช 2533 - 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2535
5
ค.บ.
นายวิบูลย์ รุ่งอดุลย์พิศาล พุทธศักราช 2536 - 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2537
6
กศ.บ. พบ.ม.
นายวิเชียร เจริญครบุรี 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2537 - พุทธศักราช 2540 ดำรงตำแหน่งวาระที่ 1
7
ค.บ.
นายฉัตรชัย ทีรฆวนิช 11 มกราคม พุทธศักราช 2540 - 20 มกราคม พุทธศักราช 2543
8
กศ.บ. ศษ.ม.
นายวิชัย อำไธสง 21 มกราคม พุทธศักราช 2543 - 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2547
9
กศ.บ. พบ.ม.
นายวิเชียร เจริญครบุรี 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2547 - พุทธศักราช 2550 ดำรงตำแหน่งวาระที่ 2
10
กศ.บ. กศ.ม.
นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ พุทธศักราช 2550 - ปัจจุบัน

อาคาร[แก้]

แผนผัง โรงเรียนพุทไธสง.jpg
อาคารเรียนและสถานที่ภายในโรงเรียนพุทไธสง
ลำดับ รูป ชื่ออาคาร ความสำคัญ หมายเหตุ
1
พระพุทธรตนมาลา.jpg
พระพุทธรตนมาลา
พระพุทธรตนมาลา เป็นพระพุทธรูปที่ชาวม่วง-ขาว เคารพนับถือ พระพุทธรตนมาลาตั้งอยู่บริเวณทางเข้าโรงเรียนฝั่งทิศตะวันออก
2
หลวงพ่ออุดม.jpg
หลวงพ่ออุดม
หลวงพ่ออุดมเป็นสิ่งศักดิ์ที่คุ้มครองโรงเรียน คณะครูบุคลากร นักเรียนมาช้านาน หลวงพ่ออุดมตั้งอยู่บริเวณข้างหอประชุมอเนกประสงค์
3
อาคารชั่วคราว.JPG
อาคารชั่วคราวและอาคารเขียว (G)
เป็นอาคารเรียนในรุ่นแรกๆของโรงเรียนหลังจากได้ย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) มาตั้งในเขตบ้านเตยในปัจจุบัน ในช่วงนั้นใช้เป็นอาคารชั่วคราวก่อนที่จะมีอาคารหลังใหม่ๆ และซ่อมแซมปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบัน อาคารชั่วคราวมีห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง สูง 1 ชั้น เป็นอาคารสำหรับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชางานเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และใช้สำหรับรายวิชาต่างๆ ส่วนอาคารเขียนหรือห้องเขียว เป็นอาคารที่อยู่ข้างๆกับอาคารชั่วคราว มีลักษณะเป็นสีเขียว สูง 1 ชั้น มีห้องเรียน 3 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง เป็นอาคารสำหรับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน
4
อาคาร 1 พุทไธสง.jpeg
อาคาร 1
เป็นอาคารเรียนในรุ่นแรกๆของโรงเรียนหลังจากมีการสร้างอาคารชั่วคราว สูง 2 ชั้น โดยใช้แบบอาคาร 216 ปัจจุบันเป็นอาคารสำหรับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 9 ห้อง ห้องพักครูหมวดภาษาไทย 1 ห้อง และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา รายวิชาศิลปะ 2 ห้อง รายวิชาดนตรี 2 ห้อง และรายวิชานาฏศิลป์ 1 ห้อง
5
อาคาร 2 พุทไธสง.jpeg
อาคาร 2
เป็นอาคารเรียนตามแบบ 216ก. สูง 2 ชั้น ปัจจุบันเป็นอาคารสำหรับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 13 ห้อง ห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์ 1 ห้อง และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาท้องถิ่น 1 ห้อง
6
อาคาร 3 พุทไธสง.jpeg
อาคาร 3
เป็นอาคารเรียนตามแบบ 216ก.ของโรงเรียน สูง 2 ชั้น ปัจจุบันเป็นอาคารสำหรับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 7 ห้องเรียน ห้องพักครูหมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 ห้อง

นอกจากนี้ยังมีห้องศรีม่วง-ขาว สำหรับต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาหรือแขกผู้มาเยือนของโรงเรียนและเป็นห้องเกียรติยศที่รวบรวมความสำเร็จของโรงเรียนที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

อาคาร 3 ยังเป็นห้องสำหรับฝ่ายบริหาร มีห้องผู้อำนวยการ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ ห้องฝ่ายพัฒนานักเรียน

7
อาคาร4พุทไธสง.JPG
อาคาร 4
เป็นอาคารเรียนของโรงเรียน สูง 3 ชั้น ปัจจุบันเป็นอาคารสำหรับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 9 ห้อง และเป็นศุนย์ ERIC ของสหวิทยาเขตพุทไธสง และศูนย์อาเซียนของโรงเรียนพุทไธสง และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง

นอกจากนี้ ชั้นล่างจัดเป็นห้องสมุดโรงเรียน, ห้องโสต 1, ห้องแนะแนว และห้องฝั่งทิศตะวันออกของอาคาร เป็นห้องพยาบาล สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น

8
อาคาร5พส.JPG
อาคาร 5 เบญจอินทนิล
เป็นอาคารเรียนของโรงเรียน สูง 3 ชั้น ชั้น 1 เป็นใต้ถุนอาคาร มีห้องโสตทัศน์ 2 ทางทิศใต้ของอาคาร มีห้องน้ำทั้งด้านทิศใตเป็นห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายอยู่ฝั่งทิศเหนือของอาคาร ส่วนอีก 2 ชั้น เป็นอาคารเรียนสำหรับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาคารนี้ได้จัดสร้างอาคาร 5 ตามแบบ 216ล จำนวน 1.4 ล้านบาท โดยใช้ชื่ออาคารว่า “เบญจอินทนิล” เริ่มสร้างในปีพุทธศักราช 2550 และเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการประมาณปีพุทธศักราช 2551

9
อาคาร ุ6 พุทไธสง.jpg
อาคาร 6
เป็นอาคารเรียนหลังใหม่ โดยใช้ที่ดินใหม่ที่โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป ซึ้อที่ดินเพิ่ม จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา ทั้งหมด 9 แสนบาท เพื่อสร้างอาคาร 6 ตามแบบอาคาร 318ล./38 โดยได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร 6 จำนวนทั้งสิ้น 17 ล้านบาท ปัจจุบันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการทำบุญขึ้นอาคาร 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
10
โดมโรงเรียนพุทไธสง2.jpg
โดมอเนกประสงค์
โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพุทไธสง ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวนทั้งสิ้น 4.4 ล้านบาท โดยใช้ลานสนามบาสเกตบอลและสนามตะกร้อ เป็นสถานที่ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งโดมเอกประสงค์ได้เริ่มต้นและสร้างเสร็จภายในปี 2556 บนหลังคาโดมอเนกประสงค์นั้น ได้มีตัวหนังสือ "โรงเรียนพุทไธสง 2556" เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า โดมอเนกประสงค์ได้เกิดขึ้นรุ่นนี้และในปี 2556
11
หอศิลป์พส.JPG
หอนิทรรศการ โรงเรียนพุทไธสง (หอศิลป์)
เป็นหอนิทรรศการที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2556 ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องน้ำเก่าที่ได้ถูกรื้อถอนแล้ว อยู่บริเวณข้างอาคาร 1 กับอาคารห้อง EC อาคารมีลักษณะคล้ายๆปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์
12
หอประชุมพส.jpg
หอประชุมอเนกประสงค์
เป็นหอประชุมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เป็นที่รวมนักเรียน และเป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาพลศึกษา
13
อาคารประชาสัมพันธ์ พส.JPG
อาคาร 60 ปี
17 พฤษภาคม 2553
เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเนื่องในงาน 60 ปีที่ผูกพันร่วมสร้างสรรค์อย่างภาคภูมิ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบันเป็นอาคารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และด้านขวาของอาคารเป็นธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินโรงเรียนพุทไธสง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°33′04″N 102°59′25″E / 15.551010°N 102.990148°E / 15.551010; 102.990148

 1. http://ptsschool.blogspot.com/