ผู้ใช้:Kanjana22

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอีเมลล์ E-mail

E-mail ย่อมาจาก EIectronic-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ Internet)การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความ
ในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า E-mail Address

E-mail address คือ ชื่อ ที่อยู่ ของ e-mailซึ่งประกอบด้วย ชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเอง โดยผ่านการจดทะเบียนกับ
domain ของ addressนั้นๆแล้ว แล้วตามด้วยเครื่องหมาย @ และตามด้วย ชื่อ domain name นั้นๆ เช่น
name22@gmail.com


การพิจารณาอีเมลล์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
★ ส่วนแรก ชื่อผู้ใช้ (used name) ที่อยู่ทางซ้ายของเครื่องหมาย @ เปรียบเหมือนชื่อผู้รับเวลาใช้จ่าหน้าซองจดหมายธรรมดา
★ ส่วนที่สอง ตำแหน่งของผู้ใช้(location) ที่อยู่ขวาของเครื่องหมาย @ เปรียบเหมือนที่อยู่ของผู้รับอีเมลล์ในปัจจุบันรูปแบบการใช้งานในปัจจุบันคือ

→ Web Mail : คือ การส่งเมลล์ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ใช้งานได้เพียงแค่เข้าสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการอีเมลล์เริ่มต้นสมัครและใช้งานได้ทันที
เช่น hotmail.com, gmail.com เป็นต้น
→ Pop Mail : เป็นบริการอีเมลล์สำหรับใช้งานทางโปรแกรมจัดการอีเมลล์ โปรแกรมจะติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์กลางทำหน้าที่จัดการรับ/ส่ง อีเมลล์
เรียกว่า เซิร์ฟเวอร์ ที่ทำหน้าที่อีเมลล์ขาเข้า (Incoming Mail Server) และอีเมลล์ขาออก (Outgoing Mail Server )
ซึ่งเราต้องระบุชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ให้โปรแกรมรับ/ส่งอีเมลล์ที่เป็น Pop Mail ด้วย


--Kanjana22 (พูดคุย) 15:56, 15 สิงหาคม 2557 (ICT)นางสาวกาญจนา มณีนิล