ผู้ใช้:Joe Wetwitoo/วิทยาลัยดุริยศิลป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยดุริยศิลป์
มหาวิทยาลัยพายัพ
ไฟล์:Duriyasilp College of Music.jpg
คำขวัญ ให้ดู ให้อ่าน ให้คิด...
ชื่ออังกฤษ Duriyasilp College of Music
ที่อยู่ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2517
(ในฐานะภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์)
พ.ศ. 2551
(ปรับสถานภาพ)
ผู้อำนวยการ ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์
สีประจำคณะ ฟ้า
สัญลักษณ์ เครื่องหมายกุญแจซอลห้าเส้นพันล้อมรอบตรามหาวิทยาลัยพายัพ
เว็บไซต์ music.payap.ac.th

วิทยาลัยดุริยศิลป์ เป็นวิทยาลัยดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นวิทยาลัยลูกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยพายัพ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2517 คณบดีคนปัจจุบันได้แก่อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยดุริยศิลป์ พัฒนามาจากแผนกดนตรีคริสตจักรวิทยาลัยพระคริสตธรรมในระยะแรก มีฐานะเป็น สาขาวิชา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ นับเป็น 1 ใน 8 สาขาวิชาแรกที่เปิดดำเนินการพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยพายัพเมื่อปี พ.ศ.2517 โดยมีอาจารย์แคโรลีน คิงสฮิลล์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาดุริยศิลป์คนแรก การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการดนตรีสากลแบบรอบด้าน เพื่อให้สามารถทำงานด้านดนตรีได้อย่างหลากหลาย

ในปี พ.ศ. 2548 ภาควิชาดุริยศิลป์ได้ปรับปรุงหลักสุตรและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญดนตรีเฉพาะทางมากขึ้น โดยแบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 6 แขนงวิชา คือ ดนตรีศึกษา ดนตรีเชิงพาณิชย์ การประพันธ์เพลง ดนตรีแจ๊ส ดนตรีศาสนา และการแสดงดนตรี การจัดกลุ่มแขนงวิชาทำให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มแขนงวิชาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ ตามความถนัดของแต่ละคน สามารถพัฒนาทักษะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ ในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาดุริยศิลป์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยศิลป์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา 4 แขนงวิชา คือ ดนตรีศึกษา ดนตรีชาติพันธุ์ การประพันธ์เพลง และการแสดงดนตรีสากล จากการขยายงานด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

ในปี พ.ศ. 2551 ภาควิชาดุริยศิลป์จึงได้รับการปรับสถานภาพเป็นวิทยาลัยดุริยศิลป์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music)
 • แขนงดนตรีศึกษา
 • แขนงดนตรีเชิงพาณิชย์
 • แขนงการประพันธ์เพลง
 • แขนงดนตรีแจ๊ส
 • แขนงดนตรีศาสนา
 • แขนงการแสดงดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Music)
 • แขนงดนตรีศึกษา
 • แขนงดนตรีชาติพันธุ์
 • แขนงการประพันธ์เพลง
 • แขนงการแสดงดนตรีสากล

ผลงานดีเด่นของนักศึกษา[แก้]

 • ปฏิภาณ ใจกำปั่น ชนะเลิศรางวัลเครือซีเมนต์ไทย สาขาการประพันธ์ร่วมสมัย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]