ผู้ใช้:Csrradiothailand

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช 2556 ทางคลื่นเอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์ (ชื่อเดิมคือ คลื่น “วินเนอร์เรดิโอ”) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคลื่น CSR RADIO (ซีเอสอาร์ เรดิโอ) เจ้าของสถานีคือ บริษัท 168 เฟิร์ส ฟ้า แฟร์ จำกัด โดยมี คุณวิเชษฐ์ พุทธชาด ผู้อำนวยการสถานี (Station Director)คุณลลิตา พุทธชาติ ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) คุณเอ็มเจย์ วัศสัณต์ เขื่อนแก้ว ผู้ควบคุมรายการ (Producer) 90.25 CSR RADIO (ซีเอสอาร์ เรดิโอ) เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำกิจการบริการชุมชน - บริการเพื่อธุรกิจและบริการสาธารณะ ร่วมกันในคลื่นเดียว อาทิ เป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อสังคม ให้พื้นที่เสียงธรรมและเพลงธรรมทาน ให้พื้นประชาสัมพันธ์รณรงค์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือมีนโยบาย CSR โดยตรง “Corporat Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้มขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี”

90.25 CSR RADIO (ซีเอสอาร์ เรดิโอ) ส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายมากกว่า 20 สถานีครอบคลุม 4 ภาค ทั่วประเทศไทยออกอากาศ 24 ชั่วโมงและสามารถรับฟังผ่าน ทางเวปไซด์ที่ www.csrradiothailand.com เชื่อมสัมพันธ์กับแฟนรายการผ่าเฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/csrradiothailand และส่งข้อมูลข่าวสารทาง csrradiothailand@gmail.com ช่องทางการติดต่อสื่อสารสองช่องทางคือ ทางโทรศัพท์ 02 894 4445 SMS 4811188

90.25 CSR RADIO (ซีเอสอาร์ เรดิโอ) มีนโยบายชัดเจนถึงการผลิตรายการขึ้นเพื่อเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของสังคมเป็นอันดับแรก ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นโยบายของคลื่น

“ CSR RADIO คลื่นนี้มีแต่ให้ ฮิตถูกใจคนทั้งประเทศ”  สำหรับคนฟังนอกจากจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  สาระบันเทิงที่หลากหลายและสารพันสาระเพื่อสุขภาพ

ทางคลื่น CSR RADIO (ซีเอสอาร์ เรดิโอ) ยังจะเป็นผู้นำเสนอและชักนำให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (CSR) ร่วมกันอีกด้วย


คลื่นนี้มีแต่ให้ ฮิตถูกใจคนทั้งประเทศ [แนวคิดใหม่สำหรับการทำคลื่นวิทยุที่ไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจ 100%]

นักจัดรายการวิทยุ - DJ|ปัจจุบัน

• ดีเจนุชซ่า ณัฐภัสสร ช่วงอรุณเบิกฟ้า วันจันทร์ – วันศกุร์ เวลา 06.00- 09.00น. • ดีเจเอ็มเจย์ วัศสัณต์ ช่วงเล่าข่าวทั่วทิศ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00น. • ดีเจสันต์ เมืองศรี ช่วงม่วนซื่นโฮแซว วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา12.00 - 15.00น. • ดีเจเบียร์ คิมหันต์ ช่วงลูกทุ่งก๊อตซิบ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 15.00 - 18.00น. • ดีเจเฟิร์ส ลลิตา ช่วงบันเทิงรีแล็กซ์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 - 20.00น. • ดีเจเอเลี่ยน สิทธิชัย ช่วงตะลอนนอนดึก วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 20.00 – 23.00น. • ดีเจจอมยุ่ง ทวีศักดิ์ ช่วงเจ๊าะแจ๊ะจอแจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 23.00 – 02.00น.

      • หมายเหตุ***

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 02.00 – 06.00น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นเทป (RERUN)


รูปแบบรายการ|กลุ่มเป้าหมาย

ในแต่ละชั่วโมงจะมีสาระเพื่อสุขภาพเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนฟัง (เพื่อเป็นการให้ความรู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นสินค้าหลักและสนับสนุนหลักของสถานี) สัดส่วนของการเปิดเพลงในรายการคือ 80:20 คือเป็นเพลงลูกทุ่งแท้กลางเก่ากลางใหม่ (80%) และเปิดเพลงลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่ (20%) เนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายหลักของทางสถานีอยู่ในช่วยอายุระหว่าง 20-30 ปี (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 20 %) ถึงช่วงอายุ 30- 90 ปี (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 80%)

 ช่วงเพลงดังฟังเพลิน เป็นช่วงที่ให้พื้นที่สำหรับศิลปินหน้าใหม่ทุกแนวเพลง 3 เพลงต่อเนื่องทุกช่วงดีเจ  ช่วงใส่ใจเพื่อสุขภาพ เป็นช่วงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  ช่วงศูนย์ข้อมูลเพื่อสุขภาพ เป็นช่วงสัมภาษณ์ผลการตอบรับของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนหลักของสถานี  ช่วงแสงธรรมนำใจ เป็นช่วงที่นำเสนอเสียงธรรมจากพระอาจารย์นักเทศน์สั้นๆ ไม่เกิน 5 นาทีพร้อม เปิดเพลงธรรมทานให้ข้อคิด  ช่วงเม้าท์สายหน้าไมค์ เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้คนฟังทางบ้านได้ร่วมพูดคุยขอเพลงหน้าไมค์รวมถึงเล่นเกมส์แจกของรางวัลฯลฯ  ช่วงคนพันธุ์ดี CSR เป็นช่วงที่นำเสียงสัมภาษณ์ของศิลปินมาบอกเล่าประสปการณ์การทำความดีพร้อมเปิดเพลงของศิลปินถือเป็นการให้พื้นที่สำหรับศิลปินเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

      • หมายเหตุ***

ทุกท้ายชั่วโมงจะมีสปอตรณรงค์จากทาง สสส. อาทิ รณรงค์เรื่องยาเสพติด รณรงค์เรื่องงดดื่มเหล้า รณรงค์เรื่องงดสูบหรี่ รณรงค์เรื่องโรคเอดส์ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังและกระตุ้นปลูกจิตสำนึกที่ดีทั้งเด็กเยาวชนและคนฟังทั่วไป


กิจกรรมประจำคลื่น|คนพันธุ์ดี CSR

 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีศิลปิน (คนพันธุ์ดีCSR) ร่วมกิจกรรมพร้อมแฟนคลับแฟนรายการ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน  จัดคอนเสิร์ตการกุศล หารายได้เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานหรือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมกิจกรรมบันเทิงจากศิลปินและดีเจ ฯลฯ