ผู้ใช้:Chatchanun.leeratermpong/กระบะทราย

เพิ่มหัวข้อ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รศ. พ.ต.อ.ดร. ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ (Chatchanun Leeratermpong) เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2514 มีภูมิลำเนาเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

การศึกษา

รศ.พ.ต.อ.ดร. ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2535) ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2541) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นดุษฎีบัณฑิต ในสาขาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พ.ศ. 2547) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับราชการ

รศ.พ.ต.อ.ดร. ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ เริ่มทำงานโดยเป็น

รองสารวัตรสอบสวน สน.ลุมพินี

รองสารวัตรสอบสวน สน.วัดพระยาไกร

รองสารวัตรธุรการ สน.บางรัก

รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สน.ปทุมวัน

ผู้ช่วยนายเวรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

นายเวรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

สารวัตรสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2

สารวัตรงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

และ อาจารย์ประจำส่วนวิชาการบริหารงานตำรวจ ตามลำดับ

ปัจจุบันรับราชการและดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประสบการณ์ด้านการสอนข้อความตัวหนา

สอนหลักสูตรสืบสวน สถาบันอบรมตำรวจกลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

สอนหลักสูตรอบรม นายตำรวจสายอำนวยการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

สอนหลักสูตรอบรม นายตำรวจสายป้องกันปราบปราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

สอนหลักสูตรอบรม นายตำรวจสายสอบสวน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

สอนหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

ผลงานวิจัย

การจัดลำดับประสบการณ์ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

Police Cadets Experience Assortment Under The Sufficiency Economy Theory

โดยงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2555

ผลงานเขียน

คู่มือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของตำรวจ เมื่อเกิดเหตุสึนามิ

Tsunami Emergency Management Guideline For Authorities

เอกสารประกอบการเรียนวิชา "การบรรเทาสาธารณภัย" ประจำปีการศึกษา 2554 คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

อ้างอิง

http://www.newswit.com/gen/2012-07-27/e4f64d92e595a0b2e4697b030953c1e7/