ผู้ใช้:CMSUT/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:CMSUTข้อความตัวหนา

จากลักษณะการบริหารงานก่อสร้าง ที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกันอย่าง ต่อเนื่องถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการทำงาน ปัจจุบันการสื่อสารสั่งงานโต้ตอบด้วยการใช้โทรศัพย์ และการส่งอีเมลล์ อาจไม่เพียงพอที่จะเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ หลายๆองค์กรจึงมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาใช้ชิงความได้เปรียบด้านการสื่อสาร ด้วยการพัฒนาอย่างร็วดเร็วของการสื่อสารในปัจจุบัน เทคโนโลยี 3G ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของสังคมสมัยใหม่มากขึ้น และปัจจุบันโทรศัพย์เคลื่อนที่ได้พัฒนา ก้าวทัน และมีแอฟฟิเคชั่นเสริมมากมาย รวมทั้ง แอฟฟิเคชั่น ชื่อว่า Line ทีผู้วิจัยที่เล็งเห็นประโยชน์ ที่จะนำมาปรับใช้กับงานบริหารงานก่อสร้าง ด้วยความสามารถที่โดดเด่นทั้งทางด้านการพิมพ์ข้อความแบบโต้ – ตอบ ,การส่งไฟล์ภาพถ่ายไฟล์วีดีโอ ไฟล์เสียง หรือแม้กระทั้งการโทร และวีดีโอคอลที่เห็นทั้งภาพและเสียง ซึ้งมีประโยชน์โดยตรงกับการบริหารงานก่อสร้างโดยตรงที่ต้องการความร็วดเร็ว ชัดเจนของข้อมูล อีกทั้งสามารถตรวจสอบประวัติดูย้อนหลังได้ลดข้อขัดแย้งในการทำงาน