ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพล่าสุด

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  5 ธันวาคม 2565, 15:13 น. อัปเดต

  5 ธันวาคม 2565[แก้]

  วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ

  4 ธันวาคม 2565[แก้]

  วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
  4/12/2565 15:04:08 Ekminarin Ekminarin {{ภาพตัวละคร}} ไฟล์:Himari Noihara.jpg {{Non-free use rationale

  3 ธันวาคม 2565[แก้]

  วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
  3/12/2565 14:40:11 Ekminarin Ekminarin {{ภาพซอฟต์แวร์}} ไฟล์:Guilded screenshot.png {{Non-free use rationale 2
  3/12/2565 14:21:16 Ekminarin Ekminarin {{ภาพซอฟต์แวร์}} ไฟล์:Discord screenshot.png {{Non-free use rationale 2
  3/12/2565 10:13:23 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:Blue Archives cover.jpg {{Non-free use rationale

  2 ธันวาคม 2565[แก้]

  วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
  2/12/2565 21:00:00 Ekminarin Ekminarin {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:เจ้าหนูข้าวจี่.jpg {{Non-free use rationale
  2/12/2565 20:30:59 Ekminarin Ekminarin {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte poster.jpg {{Non-free use rationale
  2/12/2565 20:20:57 Ekminarin Ekminarin {{โปสเตอร์}} ไฟล์:The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World poster.jpg {{Non-free use rationale
  2/12/2565 19:46:26 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Sugar Apple Fairy Tale light novel volume 1 cover.jpg {{Non-free use rationale
  2/12/2565 19:23:31 Ekminarin Ekminarin {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Love Live! Nijigasaki promotional image.jpg {{Non-free use rationale
  2/12/2565 19:12:33 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Tsurune light novel cover.jpg {{Non-free use rationale
  2/12/2565 19:07:16 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:The Ice Guy and His Cool Female Colleague volume 1 cover.jpg {{Non-free use rationale
  2/12/2565 19:05:39 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Sasaki and Miyano volume 1 cover.jpg {{Non-free use rationale
  2/12/2565 18:51:55 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Blue Giant (manga) volume 1.png {{Non-free use rationale
  2/12/2565 18:46:51 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Kin no Kuni Mizu no Kuni volume cover.jpg {{Non-free use rationale
  2/12/2565 14:28:13 Rameshe999 Tona22 {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สลิลทิพย์ สุขวัฒน์.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:28:03 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-ThaiGov}} ไฟล์:สวนิต คงสิริ.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:27:52 Rameshe999 Heuristics {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สวัสดิ์ สันติสุข-1.JPG {{ลบ WP:ฟ7
  2/12/2565 14:27:38 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:27:26 Rameshe999 Tona22 {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สหรัฐ กุลศรี.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:27:16 Rameshe999 Tona22 {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สัญชัย วงษ์สุนทร.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:27:05 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สันติ ตันสุหัช.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:26:52 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สัมพันธ์ ทองสมัคร.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:26:42 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สาคร พรหมภักดี.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:26:28 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-ThaiGov}} ไฟล์:สิทธิชัย โควสุรัตน์.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:26:17 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-ThaiGov}} ไฟล์:สิริกร มณีรินทร์.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:25:31 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สุชีน เอ่งฉ้วน.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:25:14 Rameshe999 Tona22 {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สุทัศน์ จันทร์แสงศรี.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:25:04 Rameshe999 Tona22 {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สุทิน นพขำ.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:24:51 Rameshe999 หัวใจไร้ข้อแม้ {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สุนทร วิลาวัลย์.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:24:41 Rameshe999 Dechachat {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สุพิทย์.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:24:22 Rameshe999 Tona22 {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สุรจิตร ยนต์ตระกูล.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:24:11 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สุรเดช ยะสวัสดิ์.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:24:00 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สุรพร ดนัยตั้งตระกูล.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:23:47 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:23:35 Rameshe999 Tona22 {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:22:13 Rameshe999 Tona22 {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:องอาจ วชิรพงศ์.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:21:50 Rameshe999 Tona22 {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:อนันต์ ลิมปคุปตถาวร.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:21:41 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:อนันต์ อนันตกูล.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:21:28 Rameshe999 Tona22 {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:อนุสรา ยังตรง.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:20:53 Rameshe999 Torpido {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:อาคม เฉ่งไล่.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:19:29 Rameshe999 Kkaann ไฟล์:Prayuth S.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:18:26 Rameshe999 Kkaann ไฟล์:Anuwat W.jpg {{ลบ WP:ฟ6 -ละเมิดนโยบายการใช้ไม่เสรี : ภาพของบุคคลที่มียังมีชีวิตอยู่
  2/12/2565 14:16:49 Rameshe999 Manop {{Fairuse}} ไฟล์:Buddha image small.png {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:16:24 Rameshe999 Monte~thwiki {{PD-TH-exempt|กรมศิลปากร}} ไฟล์:P07119.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:16:17 Rameshe999 ไร้ตัวตน {{PD-old}} ไฟล์:Buddhadasa family.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:16:12 Rameshe999 ไร้ตัวตน {{PD-old}} ไฟล์:Bhodharam temple.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:16:07 Rameshe999 Chuansin {{ชอบธรรม}} ไฟล์:หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:16:03 Rameshe999 ไร้ตัวตน {{PD-old}} ไฟล์:Buddhadasa newhome.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:15:58 Rameshe999 ไร้ตัวตน {{PD-old}} ไฟล์:Sarapiuthid.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:15:53 Rameshe999 ไร้ตัวตน {{PD-old}} ไฟล์:Buddhadasa 2469.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:15:48 Rameshe999 ไร้ตัวตน {{PD-old}} ไฟล์:Dhammadasa young.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:15:43 Rameshe999 ไร้ตัวตน {{PD-old}} ไฟล์:Dhammaschool chaiyatemple.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:15:37 Rameshe999 ไร้ตัวตน {{PD-old}} ไฟล์:Buddhadasa typewriter.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:14:49 Rameshe999 Thanya1 {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Chediluang1.JPG {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:14:44 Rameshe999 Thanya1 {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Chediluang.JPG {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:14:29 Rameshe999 2T {{ชอบธรรม}} ไฟล์:มณีรัตน์ บุนนาค.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:14:07 Rameshe999 2T {{โปสเตอร์}} ไฟล์:พรรคศิลปิน2.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:14:02 Rameshe999 Chaiwat {{ชอบธรรม}} ไฟล์:BSD-daemon.png {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:13:57 Rameshe999 Piggy417 {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Day after tomorrow2.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:13:50 Rameshe999 Manop {{ภาพจากภาพยนตร์}} ไฟล์:Capote poster.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:13:45 Rameshe999 ไร้ตัวตน {{PD-old}} ไฟล์:Buddhadasa 2473.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:13:36 Rameshe999 The gl@ss Bee {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Kanha.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:13:27 Rameshe999 2T {{ปกซีดี}} ไฟล์:Arise.gif {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:13:19 Rameshe999 Thanya1 {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Nongpoeng.JPG {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:13:14 Rameshe999 Thanya1 {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Maepuka.JPG {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:13:10 Rameshe999 Thanya1 {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Lampanglaung.JPG {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:13:01 Rameshe999 Thanya1 {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Hariphunchai.JPG {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:11:30 Rameshe999 2T {{ชอบธรรม}} ไฟล์:สมชัย จึงประเสริฐ.JPG {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:11:24 Rameshe999 2T {{ชอบธรรม}} ไฟล์:อภิชาต สุขัคคานนท์.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:11:19 Rameshe999 2T {{ชอบธรรม}} ไฟล์:ภักดี โพธิศิริ.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:11:02 Rameshe999 Heuristics {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Devhasdin-P4.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:10:48 Rameshe999 2T {{ชอบธรรม}} ไฟล์:พระสมเด็จจิตรลดา2510.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:09:45 Rameshe999 Abuser {{ปกซีดี}} ไฟล์:Setood.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:09:32 Rameshe999 วัตุลึกลับใต้น้ำ {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:แอ้ม.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:09:28 Rameshe999 วัตุลึกลับใต้น้ำ {{ภาพจากโทรทัศน์}} ไฟล์:Imageกกก.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:09:24 Rameshe999 Abuser {{ปกซีดี}} ไฟล์:Setood2.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:09:07 Rameshe999 2T {{Logo}} ไฟล์:Animadrid logo.gif {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:08:39 Rameshe999 Octahedron80 {{ภาพจากคอม}} ไฟล์:Screengrab - ping in a win2k command window.png {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:08:34 Rameshe999 Blissonic {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Blissonic.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:08:22 Rameshe999 Aquapatinth {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:Place NewMaesaiPost.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:08:10 Rameshe999 อัศวินม้าเหล็ก {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Queenrock.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:08:03 Rameshe999 Jull {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:B0002.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:07:59 Rameshe999 Torpido {{ปกซีดี}} ไฟล์:Ad06.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:07:37 Rameshe999 Krittawit {{ปกซีดี}} ไฟล์:Aics3box.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:07:32 Rameshe999 Torpido {{ภาพจากภาพยนตร์}} ไฟล์:โรเจอร์ มัวร์.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:07:18 Rameshe999 R.A. {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:Kamchorn.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:06:33 Rameshe999 Zince {{ชอบธรรม}} ไฟล์:BIGBELLTrang.jpg {{ลบ wp:ฟ4
  2/12/2565 14:06:25 Rameshe999 Title156 {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Celine4.jpg {{ลบ wp:ฟ4
  2/12/2565 14:05:58 Rameshe999 Jimmy Classic {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Ursula Andress as Vesper Lynd.jpg {{ลบ wp:ฟ4
  2/12/2565 14:05:28 Rameshe999 Abuser ไฟล์:Scrubb1.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:05:18 Rameshe999 Abuser {{ปกซีดี}} ไฟล์:501.jpg {{ลบ wp:ฟ4
  2/12/2565 14:04:32 Rameshe999 Sry85 {{PD-old}} ไฟล์:หม่อมคัทริน.jpg {{ลบ wp:ฟ5
  2/12/2565 14:03:21 Rameshe999 Tmd {{PD-self}} ไฟล์:Pa Kluai Soem Witthaya03.jpg {{ลบ wp:ฟ4
  2/12/2565 14:03:13 Rameshe999 Tmd {{PD-self}} ไฟล์:Pa Kluai Soem Witthaya04.jpg {{ลบ wp:ฟ4
  2/12/2565 14:02:50 Rameshe999 Tmd {{cc-by-3.0}} ไฟล์:Barom-tungyang.jpg {{ลบ wp:ฟ4
  2/12/2565 14:02:35 Rameshe999 Nirakan {{GFDL-self|migration=relicense}} ไฟล์:Bankrut.jpg {{ลบ wp:ฟ4
  2/12/2565 14:02:26 Rameshe999 Nirakan {{GFDL-self|migration=relicense}} ไฟล์:Bankrut2.jpg {{ลบ wp:ฟ4
  2/12/2565 10:27:12 Ekminarin Ekminarin {{โปสเตอร์}} ไฟล์:4 KINGS poster.jpg {{Non-free use rationale

  1 ธันวาคม 2565[แก้]

  วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
  1/12/2565 16:19:59 Ekminarin Ekminarin {{ภาพซอฟต์แวร์}} ไฟล์:SpyFamily map.png {{Non-free use rationale 2
  1/12/2565 16:06:13 Ekminarin Ekminarin {{โลโก้}} ไฟล์:Miss Grand Thailand Logo.png {{Non-free use rationale
  1/12/2565 16:04:43 Ekminarin Ekminarin {{โปสเตอร์}} ไฟล์:18 Again 2020.jpg {{Non-free use rationale
  1/12/2565 15:39:34 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Wednesday Netflix series poster.png {{Non-free use rationale poster

  30 พฤศจิกายน 2565[แก้]

  วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
  30/11/2565 22:38:44 B20180 B20180 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:ARC Captain Commando.png {{Non-free use rationale
  30/11/2565 19:31:28 Ekminarin Ekminarin {{ภาพซอฟต์แวร์}} ไฟล์:A selection of Roblox games.png {{Non-free use rationale 2
  30/11/2565 19:06:36 Ekminarin Ekminarin {{โลโก้}} ไฟล์:Home Office.svg {{Non-free use rationale
  30/11/2565 19:06:24 Ekminarin Ekminarin {{โลโก้}} ไฟล์:HM Treasury flag.svg {{Non-free use rationale
  30/11/2565 19:06:07 Ekminarin Ekminarin {{โลโก้}} ไฟล์:HM Treasury logo.svg {{Non-free use rationale
  30/11/2565 18:28:38 Ekminarin Ekminarin {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Burning 2018 poster thai.jpg {{Non-free use rationale
  30/11/2565 18:19:41 Ekminarin Ekminarin {{โลโก้}} ไฟล์:Ratchaburi Mitr Phol logo 2022.png {{Non-free use rationale
  30/11/2565 16:40:20 MayThe2nd MayThe2nd {{โปสเตอร์}} ไฟล์:ลุยโลกลึกลับ.jpg {{Non-free use rationale
  30/11/2565 08:42:20 Ekminarin Ekminarin {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Tonikaku Kawaii.jpg {{Non-free use rationale
  30/11/2565 08:10:30 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Sekai no Owari ni Shiba Inu to volume 1 cover.jpg {{Non-free use rationale
  30/11/2565 02:31:37 Tvcccp Tvcccp {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Wild Hearts cover art.jpg {{Non-free use rationale
  30/11/2565 01:40:33 Book9416 Book9416 {{โปสเตอร์}} ไฟล์:แอนิมอลครอสซิง (ภาพยนฅร์).jpg {{Non-free use rationale

  29 พฤศจิกายน 2565[แก้]

  วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
  29/11/2565 23:47:22 Tvcccp Tvcccp {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Silent Hill 2.jpg {{Non-free use rationale
  29/11/2565 17:58:59 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:The Misfit of Demon King Academy light novel volume 1 cover.jpg {{Non-free use rationale
  29/11/2565 15:46:38 Lookruk Lookruk {{โลโก้}} ไฟล์:Seal of the Navamindradhiraj University.png {{Non-free use rationale
  29/11/2565 13:14:56 RidJasper RidJasper {{ปกซีดี}} ไฟล์:STAYC - STEREOTYPE.jpg {{Non-free use rationale album cover
  29/11/2565 08:48:19 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de ni Kai Kougeki no Okaa-san wa Suki Desuka, volume 1.jpg {{Non-free use rationale
  29/11/2565 08:46:51 Ekminarin Ekminarin {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Heartstopper.jpg {{Non-free use rationale
  29/11/2565 08:40:06 Ekminarin Ekminarin {{ปกซีดี}} ไฟล์:Taylor Swift - Bejeweled.png {{Non-free use rationale
  29/11/2565 08:33:45 Ekminarin Ekminarin {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Mr. Queen poster.jpg {{Non-free use rationale
  29/11/2565 08:26:09 Ekminarin Ekminarin {{ภาพซอฟต์แวร์}} ไฟล์:Return of the Obra Dinn.jpg {{Non-free use rationale
  29/11/2565 08:16:40 Ekminarin Ekminarin {{ปกซีดี}} ไฟล์:Taylor Swift - Me!.png {{Non-free use rationale
  29/11/2565 08:07:20 Ekminarin Ekminarin {{ปกซีดี}} ไฟล์:Taylor Swift - Look What You Made Me Do.png {{Non-free use rationale
  29/11/2565 08:05:15 Ekminarin Ekminarin {{ปกซีดี}} ไฟล์:End Game (Official Single Cover) by Taylor Swift.png {{Non-free use rationale
  29/11/2565 08:03:52 Ekminarin Ekminarin {{ปกซีดี}} ไฟล์:Delicate by Taylor Swift (Sawyr and Ryan Tedder remix).png {{Non-free use rationale
  29/11/2565 07:08:56 Ekminarin Ekminarin {{ปกซีดี}} ไฟล์:Ready for It? - Taylor Swift.png {{Non-free use rationale
  29/11/2565 00:34:58 Ekminarin Ekminarin {{โลโก้}} ไฟล์:Revo Cup 2022–23.png {{Non-free use rationale
  29/11/2565 00:28:59 Ekminarin Ekminarin {{โลโก้}} ไฟล์:Chang FA Cup 2022–23.png {{Non-free use rationale
  29/11/2565 00:20:33 Ekminarin Ekminarin {{โลโก้}} ไฟล์:2022 Thai League 3 logo.png {{Non-free use rationale

  28 พฤศจิกายน 2565[แก้]

  วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
  28/11/2565 22:18:26 Tvcccp Tvcccp {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Gran Turismo 7 cover art.jpg {{Non-free use rationale
  28/11/2565 22:09:17 Ekminarin Ekminarin {{โลโก้}} ไฟล์:Miss Grand Logo.png {{Non-free use rationale
  28/11/2565 14:46:08 Ekminarin Ekminarin {{ปกซีดี}} ไฟล์:Taylor Swift - Anti-Hero.png {{Non-free use rationale
  28/11/2565 14:30:29 Ekminarin Ekminarin {{โปสเตอร์}} ไฟล์:The Eras Tour poster.jpg {{Non-free use rationale
  28/11/2565 12:44:14 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de ni Kai Kougeki no Okaa-san wa Suki Desuka, volume 1.jpg {{Non-free use rationale
  28/11/2565 11:41:26 Ekminarin Ekminarin {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta light novel volume 1 cover.jpg {{Non-free use rationale

  27 พฤศจิกายน 2565[แก้]

  วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
  27/11/2565 22:42:01 Book9416 Book9416 {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:โปเกมอน สการ์เล็ต.png {{Non-free use rationale