ผู้ใช้:Bloomingdaisy/หน้าทดลอง

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  กาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ (เกิด 27 ตุลาคม พ.ศ. 2512)[แก้]

  นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564

  ประวัติ[แก้]

  นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2512 ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

  เป็นบุตรของนายประเสริฐ นันทเดชวงศ์ และนางราตรี นันทเดชวงศ์ เป็นภรรยา นายโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มีบุตร 4 คน

  สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  งานการเมือง[แก้]

  อดีตเป็นรองประธานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 พ้นตำแหน่งปี พ.ศ. 2559

  และรักษาการในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงปี พ.ศ. 2564 ปี

  พ้นจากตำแหน่งมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และได้รับการเลือกตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง[แก้]

  นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทองมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง พ.ศ. 2555 จังหวัดนนทบุรี