ข้ามไปเนื้อหา

ผู้อนุบาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้อนุบาล (อังกฤษ: curator) หมายถึง บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองดูแลคนไร้ความสามารถ