ปากใบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปากใบ (อังกฤษ: stomata คือรูที่อยู่ ระหว่างเซลล์คุม (guard cell) ที่ควบคุมการเปิดปิดของปากใบ ปากใบมีหน้าที่เป็นทางเข้าออกของน้ำและอากาศ ซึ่งปากใบของพืชส่วนใหญ่อยู่ล่างผิวใบเพราะพืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีในช่วงที่มีแสงแดดมาก ปากใบจึงต้องอยู่ด้านล่างเพื่อป้องจากนี้ ผิวใบด้านบนมีไขเคลือบอยู่หนาซึ่งช่วยลดการคายน้ำออกจากทางปากใบได้ "ปากใบ"เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ปากของใบไม้ใช้สำหรับ รับประทานอาหารของพืช