บันทึกวาจา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บันทึกวาจา (ฝรั่งเศส: procès-verbal; /โปรเซแวร์บาล/) เป็นศัพท์ทางนิติศาสตร์ซึ่งมีหลายความหมาย ดังต่อไปนี้

  • ในกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเอง ได้แก่ บันทึกข้อมูลใด ๆ ของทางราชการที่ได้รับการรับรองแล้ว และจัดเก็บไว้โดยผู้พิพากษาศาลแขวง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือบุคคลอื่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการนั้น
  • ในคดีอาญา ได้แก่ บันทึกการประชุม (ของคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรม) ว่าด้วยถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแห่งคดี
  • ในกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงระหว่างภาคีแห่งสัญญาใด ๆ ว่าได้เห็นชอบร่วมกันแล้วในอันที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ แห่งสัญญานั้น