บัณฑิต นิจถาวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดร. บัณฑิต นิจถาวร เป็นกรรมการในคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล[1] ประธานสมาคมตราสารหนี้ไทย กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อดีตรองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การศึกษา[แก้]

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้าน Mathematical Economics จากมหาวิทยาลัย Essex ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโทสาขานโยบายเศรษฐกิจและการวางแผน จากมหาวิทยาลัย La Trobe
 • ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย La Trobe โดยได้รับทุน La Trobe University Research Scholarship
 • ปี 2544 ได้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารขั้นสูง (Advanced Management Program) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • เริ่มงานในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ได้รับคัดเลือกผ่านโครงการ IMF's Economist Program ให้เข้าทำงานที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นตำแหน่งเศรษฐกรและรับผิดชอบเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Department)
 • ปี 2535 เริ่มงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ธปท.
 • ปี 2538 ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 • ปี 2339 ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคาร
 • ปี 2540 ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ
 • ปี 2541 ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ
 • ปี 2543 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ และทำหน้าที่โฆษก ธปท.(1 ต.ค.2543)
 • ปี 2547 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ ธปท.
 • ปี 2549 - 2552 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ (ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน) ดูแลงานด้านนโยบายสถาบันการเงิน รวมถึงการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน การเงิน เสถียรภาพการเงิน
 • เดือนตุลาคม ปี 2552 รับผิดชอบงานด้านเสถียรภาพการเงิน จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ (ด้านเสถียรภาพการเงิน) รับผิดชอบงานด้านนโยบายการเงิน ตลาดการเงิน การบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศ งานวิจัย และงานด้านต่างประเทศ
 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/026/T_0023.PDF