บริเวณกระทบร้อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บริเวณกระทบร้อน (Heat Affected Zone, HAZ) เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แนวรอยเชื่อม ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมากขณะทำการเชื่อม แต่มีอุณหภูมิไม่สูงเพียงพอที่จะเกิดการหลอมละลายเป็นเนื้อรอยเชื่อม บริเวณนี้จะได้รับความร้อนสูงมากขณะเชื่อมและจะเกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีพื้นที่หน้าตัดมาก หรือมีความหนาของชิ้นงานมาก จากการเย็นตัวที่รวดเร็วทำให้บริเวณ HAZ มีโครงสร้างที่แข็ง,เปราะ และมีความต้านทานต่อการแตกร้าวได้ต่ำ HAZ จึงเป็ฯบริเวณที่มีโอกาสเกิดความเสียหายได้มาก เช่นการเกิด Weld decay หรือ การเกิด Inter Granular Corrosion