บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์[1] (อังกฤษ: e-learning ย่อมาจากคำว่า electronic learning) ปัจจุบันบริษัทหลาย ๆ บริษัทได้ใช้ระบบ e-learning โดยระบบการเรียนผ่านออนไลน์นี้มีหลายหลักสูตร เพื่อเป็นสื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะแก่พนักงานในบริษัท ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยลาย ๆ แห่งได้นำระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตมาใช้ โดยกำหนดแต่ละหลักสูตร ตามโปรแกรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น มีทั้งระบบการเรียนแบบทางไกลสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ และสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมเรียนในห้องเรียนได้

ประโยชน์ของการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ห้องเรียน[แก้]

  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดการเดินทาง ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ จากการใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต์ส่วนตัว[ต้องการอ้างอิง] การบันทึกหรือจดโน้ตในรูปแบบดิจิตอลแทนการใช้กระดาษจริง การทำแบบทดสอบในคอมพิวเตอร์แทนการทำแบบทดสอบในกระดาษ ฯลฯ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • มีคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู้ ผู้สอน ครู หรืออาจารย์ สามารถแบ่งความรู้ข้ามพรมแดนทางกายภาพ ทางการเมือง หรือทางเศรษฐกิจให้กับนักศึกษาหรือผู้สนใจ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับมีโอกาสที่จะทำความรู้ให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในทุก ๆ ที่ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุกในการศึกษาระดับสูง ทำให้การเรียนรู้สามารถเข้าถึงคนเป็นจำนวนมากได้
  • ผู้เรียนได้รับความสะดวกและความยืดหยุ่น บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สามารถเป็นการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตลอดเวลา ผู้เรียนจึงไม่จำเป็นต้องผูกพันกับวันเวลาเรียนที่แน่นอนในการไปเข้าเรียนตามสถานที่ที่กำหนด และผู้เรียนยังสามารถพักการเรียนได้ตามความต้องการ

ทางด้านการตลาด[แก้]

มีการประเมินคร่าว ๆ ว่า ธุรกิจการศึกษาผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์มีมูลค่ามากกว่า 38 ล้านยูโร แม้ว่าผลิตภัณฑ์จากการศึกษาผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ 20% จะผลิตขึ้นในตลาดทั่วไป นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตยังเป็นปัจจัยเป็นพื้นฐานและเป็นบ่อเกิดของระบบการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ e-learning ที่มีเนื้อหา การบริการที่เด่นชัดอีกด้วย

ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ของตัวเอง และส่วนภาครัฐบาลก็ได้มีการสนับสนุน การนำโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ที่ได้มีการพัฒนาโครงสร้าง การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ อย่างดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพ

ข้อแตกต่างของการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ กับระบบการเรียนในห้องเรียน[แก้]

  • สามารถเข้าถึงแต่ละบุคคลได้มากกว่าการเรียนในแบบห้องเรียนรวม
  • สามารถเข้าเรียนได้แม้นักเรียนและครูจะอยู่คนละพื้นที่กัน ทำให้นักเรียนที่ห่างไกลมีทางเลือกในการศึกษามากขึ้น
  • เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายในการคัดลอกสำเนาบทเรียน
  • ประหยัดเวลา และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศราชบัณฑิตยสถานฯ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556" (PDF). ราชบัณฑิตยสถาน. 2556-06-11. สืบค้นเมื่อ 2556-06-13. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)