นโยบายลูกคนเดียว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นโยบายลูกคนเดียว หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า นโยบายการวางแผนครอบครัว เป็นนโยบายประชากรของประเทศจีนซึ่งริเริ่มระหว่างปี 2521 และ 2523 และเริ่มสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในปี 2558 นโยบายนี้มีข้อยกเว้นหลายข้อและชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนได้รับการยกเว้น ในปี 2550 ประชากรจีน 36% อยู่ภายใต้การจำกัดลูกคนเดียวอย่างเข้มงวด อีก 53% ได้รับอนุญาตให้มีลูกคนที่สองหากลูกคนแรกเป็นหญิง

นโยบายดังกล่าวบังคับใช้ในระดับมณฑลผ่านค่าปรับซึ่งกำหนดโดยอาศัยรายได้ของครอบครัวและปัจจัยอื่น มี "ผู้ตรวจการประชากรและการวางแผนครอบครัว" ในการปกครองทุกระดับเพื่อเพิ่มความตระหนักและดำเนินการลงทะเบียนและงานตรวจสอบ

กราฟเส้นประชากรในจีน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950
สถิติวันเกิดในจีน