นักอุตุนิยมวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นักอุตุนิยมวิทยา
นักอุตุนิยมวิทยาศึกษาพายุทอร์นาโดระหว่าง VORTEX projects
รายละเอียด
ชื่ออื่น ๆนักพยากรณ์อากาศ
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยา
สถานที่ปฏิบัติงาน
การวิจัย การสอน และการปฏิบัติงาน

นักอุตุนิยมวิทยา (อังกฤษ: meteorologist)[1] [2] คือ นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ลม ฟ้า อากาศ รวมถึงปรากฏกาณ์ทางธรรมชาติต่างๆภายในโลก ถึงระดับชั้นบรรยากาศของโลก โดยอาศัยการวิเคราะห์ คำนวณข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่างๆ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบต่างๆ องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ แผนที่อากาศประเภทต่างๆ ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมสำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติ ภาพหรือข้อมูลการตรวจฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ รังสีดวงอาทิตย์ ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ มลภาวะในอากาศ การตกสะสมของกรดในน้ำฝน การสั่นสะเทือนพื้นภพ การหาจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว เพื่อพยากรณ์และคาดการณ์สภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นและหาทางป้องกันภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์

การศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับมนุษย์ โดยบทบาทของนักอุตุนิยมวิทยา อาทิ เช่น การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน การวัดระดับรังสีอัลตร้าไวโอเลตเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ พยากรณ์อากาศทางทะเล เพื่อการเดินประมง การคำนวณขนาดแผ่นดินไหวและออกประกาศเตือนภัยให้กับมนุษย์ การคำนวณทิศทางและระดับความรุนแรงลมเพื่อประกาศเตือนภัยให้กับมนุษย์ ออกประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย และภัยจากอากาศทุกชนิด

อ้างอิง[แก้]