นักบุญเวโรนีกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นักบุญเวโรนิกาถือผ้าซับพระพักตร์ของพระเยซู

นักบุญเวโรนีกา (อังกฤษ:saint veronika) หรือที่รู้จักกันในนาม นางเวโรนิกา มีชื่อจริงว่า เซราเฟีย เป็นนักบุญของนิกายโรมันคาทอลิกของศาสนาคริสต์ นักบุญท่านนี้มีชื่อเสียงจากการซับพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระเยซูEliminating

ประวัติ[แก้]

เวโรนิกา กุยลิอานี St. Veronica Giuliani (ค.ศ.๑๖๖๐-๑๗๒๗) เป็นนักพรตหญิงคณะฟรังซิสกันที่ถือว่าให้ภาพตัวแทนมิสติคยุคบาโรคได้ดีที่สุด ท่านเกิดในครอบครัวคนชั้นกลางในเมือง Urbino โดยมีชื่อว่า Orsola ปี๑๖๗๗ ท่านเข้าอารามกาปูชินที่เมือง Citta di Castello ในแคว้น Umbria ท่านรับชื่อว่าเวโรนิกาและเริ่มต้นชีวิตนวกชนอย่างทรหดเพราะความเข้มงวดของอธิการิณีกล่าวกันว่าท่านได้รับอัศจรรย์หลายอย่างและได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีบาดแผลของมงกุฎหนามบนศีรษะท่านด้วย ท่านทำหน้าที่นวกจารย์เป็นเวลา ๓๔ ปีและเป็นอธิการิณีของอาราม ๑๐ ปี ท่านเขียนบันทึกชีวิตภายในซึ่งตกทอดมาถึงเราจำนวน ๑๐ เล่ม ท่านเสียชีวิตในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๑๗๒๗ และได้รับการประกาศเป็นนักบุญในปี๑๘๓๙

อ้างอิง[แก้]

คริสต์ศรัทธา