ธุรกิจอัจฉริยะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธุรกิจอัจฉริยะ (อังกฤษ: Business Intelligence - BI) เป็นเทคนิคที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ดึงข้อมูลที่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น ยอดขาย หรือ สินค้า จากหน่วยใดหน่วยหนึ่งมาแสดงผล[1] โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจอัจฉริยะ เป็นการใช้ข้อมูลขององค์กรที่มีคุณค่ามาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นพบโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะใช้เครื่องมือ (Tools) ที่สำคัญ คือ เทคนิคคลังข้อมูล (Data Warehouse), เหมืองข้อมูล (Data Mining)

วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจอัจฉริยะ 1) ทำให้เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกียวข้องสามารถเข้าถึงเข้ามูลได้ง่าย ช่วยให้สามารถวิเคราะและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ 2) ธุรกิจอัจฉริยะช่วยเปลี่ยนสภาพ (transform) ข้อมูล (Data) ไปสู่สารสนเทศ (Information) และองค์ความรู้ (Knowledge) สุดท้ายทำให้ผู้ใช้สามารถติดสินทางธุรกิจได้ (Make Business Decision) อย่างชาญฉลาด แล้วนำไปปฏิบัติจนเกิดผล (Take Action) 3) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร 4) ช่วยให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการหลักของธุรกิจอัจฉริยะ 1) Decision Support 2) Query Data 3) Report 4) OLAP 5) Statistical Analysis 6) Prediction 7) Data Mining

สถาปัตยกรรมของธุรกิจอัจฉริยะ ประกอบด้วย 1) คลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analytic Tools) 3) การจัดการสมรรถนะทางธุรกิจ (Business Performance Management) 4) ส่วนติดต่อประสานงานผู้ใช้ (User Interface)

ธุรกิจอัจฉริยะทำงานอย่างไร

ธุรกิจอัจฉริยะกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวข้องกันอย่างไร

อ้างอิง[แก้]

  1. "BusinessDictionary.com definition". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-09. สืบค้นเมื่อ 17 March 2010.