ข้ามไปเนื้อหา

ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์

ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์ (เยอรมัน: Aletschgletscher) หรือ มหาธารน้ำแข็งอาเล็ทช์ (เยอรมัน: Grosse Aletschgletscher) เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐวาเล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ธารน้ำแข็งนี้มีความยาวราว 23 กิโลเมตร มีปริมาตรราว 15.4 ลูกบาศก์กิโลเมตร และกินพื้นที่กว่า 81.7 ตารางกิโลเมตร ตัวธารน้ำแข็งมีความกว้างราว 940 เมตร ธารน้ำแข็งนี้ไหลจากระดับ 4,160 เมตรลงมาสู่ระดับ 1,650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์และหุบเขาโดยรอบได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยยูเนสโก

ธารน้ำแข็งแห่งนี้เกิดขึ้นจากการบรรจบกัน ณ ระดับความสูง 4,160 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลของธารน้ำแข็งขนาดย่อย 4 สาย อันได้แก่:

  • โกรเซอร์อาเล็ทช์เฟียร์น (Grosser Aletschfirn) ทางตะวันตก จากอาเล็ทช์ฮอร์น (Aletschhorn) และไดรเอ็คฮอร์น (Dreieckhorn)
  • ยุงเฟราเฟียร์น (Jungfraufirn) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ จากเขายุงเฟรา (Jungfrau)
  • เอวิชชเนเฟ็ลท์ (Ewigschneefäld) ทางเหนือ จากเขาเมินช์ (Mönch)
  • กรือเน็คเฟียร์น (Grüneggfirn) ทางตะวันออก จากกรือเน็คฮอร์น (Grünegghorn)