ที่พยาบาลกองพัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในกองทัพบกสหรัฐและเหล่านาวิกโยธินสหรัฐ ที่พยาบาลกองพันเป็นแผนกการแพทย์ภายในกองร้อยสนับสนุนกองพัน ดังที่เป็นเช่นนั้น ที่พยาบาลกองพันเป็นสถานที่รักษาเจ้าหน้าที่ในทางการแพทย์โดยอยู่ส่วนหน้ามากที่สุด

ในยามสงบ ที่พยาบาลกองพันได้รับการนำโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้แก่ ร้อยโทในเหล่าบริการการแพทย์กองทัพบก หรือเรือโทจากเหล่าทหารแพทย์กองทัพเรือ ส่วนยามรบ นายแพทย์ชั้นสัญญาบัตรกับเหล่าทหารแพทย์กองทัพบกอาจเป็นผู้นำของหมวดและปฏิบัติการทางการแพทย์โดยตรง อย่างไรก็ตาม ในกองทัพบก เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ยังคงควบคุมการฝึกอบรม, การวางแผน และการบริหารของหมวด ในขณะที่แพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลการรักษาพยาบาล ภารกิจหลักของที่พยาบาลกองพันคือการรวบรวมผู้ป่วยและบาดเจ็บจากกองพันและรักษาสภาพของผู้ป่วยให้คงที่

ที่พยาบาลกองพันเป็นของ และเป็นส่วนเสริมกำลังรบของหน่วยที่สนับสนุน มันอาจถูกแบ่งออกเป็นสองหน่วยทำงานได้นานถึง 24 ชั่วโมง ที่พยาบาลหลักประกอบด้วยแพทย์และสามแพทย์สนามซิกตีเอตวิสกี หรือเสนารักษ์ 8404 และที่พยาบาลส่วนหน้าประกอบด้วยผู้ช่วยแพทย์และอีกสามซิกตีเอตวิสกี้หรือเสนารักษ์ สิ่งนี้อนุญาตให้ส่วนสนับสนุนมากกว่าหนึ่งหน่วยหรือการดูแลในฐานะหน่วยหน้าเดินหรือถอนกำลัง

ตามอนุสัญญาเจนีวา สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ในทางทหาร, อุปกรณ์ และบุคลากร เป็นคนในกองทัพที่ไม่ร่วมทำการรบและอาจไม่ถูกโจมตีตราบใดที่ยังคงอยู่ในบทบาทที่ไม่ใช่ผู้ทำการรบ โดยบุคลากรทางการแพทย์ได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันตนเองและผู้ป่วย

ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์กองพันกองทัพบก[แก้]

ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์กองพันเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่แพทย์ของกองพันทหารในกองทัพบกหรือนาวิกโยธิน แม้จะมีชื่อ แต่ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์กองพันส่วนใหญ่เป็นแพทย์ปฐมภูมิ เช่น เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ครอบครัว, กุมารเวชศาสตร์ หรืออายุรศาสตร์ หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั่วไป และไม่ใช่ศัลยแพทย์อย่างที่เข้าใจกันโดยทั่วไปที่ทำการผ่าตัดแบบรุกล้ำ คำว่า เซอเจิน (surgeon) มาจากต้นกำเนิดในอังกฤษโดยกองทัพสหรัฐ ซึ่งทหารอังกฤษมักจะอธิบายแพทย์ประจำหน่วยแนวหน้าว่าเป็น "เซอเจิน"

ในขณะที่กรมกองทัพเรือยังคงใช้เจ้าหน้าที่การแพทย์ทั่วไป (GMO) เป็นเจ้าหน้าที่ที่พยาบาลกองพันหลายแห่ง กองทัพบกได้ดำเนินการเพื่อขจัดเจ้าหน้าที่การแพทย์ทั่วไปและเติมเต็มที่พยาบาลกองพันด้วย "แพทย์ที่ได้รับการฝึกด้านแพทย์ประจำบ้าน" โดยเจ้าหน้าที่การแพทย์ทั่วไปคือแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์และ "ฝึกงาน" หนึ่งปี ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้รับใบประกอบวิชาชีพแพทย์อิสระในสหรัฐ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่การแพทย์ทั่วไปมีความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ที่จำกัด ศัลยแพทย์ประจำกองพันเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับกองพันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของกองพัน โดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ ความรับผิดชอบในการจัดการที่พยาบาลกองพัน (BAS), การดูแลทางการแพทย์ของผู้ช่วยแพทย์กองพัน (PA), การโทรลาป่วยของสมาชิกกองพัน และดูแลการวางแผนทางการแพทย์สำหรับการกรีฑาพล ซึ่งผู้บังคับหมวดเสนารักษ์กองพันมียศร้อยเอก (O-3), พันตรี (O-4) ในกองทัพบกสหรัฐ หรือยศเรือเอก (O-3) หรีอนาวาตรี (O-4) ในกองทัพเรือ

ในยามสงบ กองพันทหารบกจำนวนจำกัดมีแพทย์หรือผู้บังคับหมวดเสนารักษ์กองพัน ส่วนยกเว้นคือการบิน, การปฏิบัติการพิเศษ และกองพันสนับสนุนสไตรเกอร์ ซึ่งมีผู้บังคับหมวดเสนารักษ์กองพันอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ กองพันกลยุทธ์ของกองทัพบกสหรัฐในประเทศเกาหลีใต้ยังคงมีผู้บังคับหมวดเสนารักษ์กองพันไว้อย่างครบถ้วน เนื่องจากแพทย์มักขาดแคลนและต้องจ้างแพง กองพันส่วนใหญ่จึงมีผู้ช่วยแพทย์ที่ทำหน้าที่ "แพทย์ปฐมภูมิ" สำหรับสมาชิกของกองพัน หากกองพันเป็น "แพทย์ที่ได้รับอำนาจ" ในระหว่างการวางกำลัง จะใช้ระบบเติมเต็มมืออาชีพ (PROFIS) เพื่อดึงแพทย์ทหารออกจากโรงพยาบาลทหารไปปรับใช้ร่วมกับกองพันและทำหน้าที่ในฐานะผู้บังคับหมวดเสนารักษ์กองพัน แพทย์ประจำสถานบำบัดทางการแพทย์ (TDA/ MTF) มักจะสวมเครื่องแบบ แต่พวกเขาทำงานเหมือนกับแพทย์พลเรือนทุกประการ ซึ่งแพทย์ประจำสถานบำบัดให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ทหาร, ผู้ป่วยประจำ และผู้เปลดกษียณ ทั้งนี้ ในยามสงบระบบเติมเต็มมืออาชีพจะอยู่เข้าที่ แต่ไม่ค่อยได้ใช้

นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการเสรีภาพอิรัก และปฏิบัติการเสรีภาพยั่งยืน (ประเทศอัฟกานิสถาน) ระบบเติมเต็มมืออาชีพได้ได้รับการนำมาใช้เป็นประจำ แพทย์คือ "มืออาชีพที่เติมเต็ม" หรือดึงมาจากสถานบำบัดทางการแพทย์ในระบบการเสี่ยงโชคประเภทหนึ่งที่พิจารณาถึงจำนวนการใช้งานที่แพทย์ได้รับ, ความเชี่ยวชาญพิเศษ และระยะเวลาของการกำหนดระบบเติมเต็มมืออาชีพ เนื่องจากแพทย์ส่วนใหญ่ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้บังคับหมวดเสนารักษ์กองพันระบบเติมเต็มมืออาชีพอยู่ในสาขาระบบบริการปฐมภูมิ กองทัพบกจึงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการรักษาหรือสรรหาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเหล่านั้น

อ้างอิง[แก้]