ทันตกรรมจัดฟัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน (อังกฤษ: orthodontics) เป็นแขนงเฉพาะทางของทันตแพทยศาสตร์ซึ่งว่าด้วยการวินิจฉัย การป้องกันและการแก้ไขฟันและขากรรไกรที่อยู่ผิดตำแหน่ง ทั้งยังมุ่งสนใจการดัดแปรการเติบโตของใบหน้า ที่เรียก ทันตกรรมดัดฟันของฟันและใบหน้า (dentofacial orthopedics)

แต่เดิมนั้นทันตกรรมจัดฟันมักจะถูกใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันหรือการสบฟันจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เช่น ฟันไม่สบกัน(open bite) พูดไม่ชัดออกเสียงลำบาก เป็นต้น แต่ในปัจจุบันเมื่อทันตแพทย์มีจำนวนเพิ่มขึ้น วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยให้การจัดฟันสามารถทำได้และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทำให้ทันตกรรมจัดฟันเข้ามามีบทบาทในการเป็นทันตกรรมเพื่อความงาม(esthetic)