ทะเลสาบมัจจอเร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทะเลสาบมัจจอเร

ทะเลสาบมัจจอเร (Lake Maggiore) ตั้งในตอนเหนือของอิตาลีบริเวณเมืองติชิโน และมีบางส่วนอยู่ในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใก้ลกับเมืองโลว์คาโน มีเนื้อที่ 212 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอิตาลี บริเวณทะเลสาบล้อมรอบไปด้วยภูเขาและเมืองตากอากาศ

ทะลสาบมัจจอเรเป็นที่กั้นพรมแดนระหว่างติชิโน(สวิตเซอร์แลนด์)กับอิตาลี ทอดตัวขนานไปกับเชิงเขาแอลป์และทะเลสาบลูกาโน