ทหารเสนาธิการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การประชุมคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบกสหรัฐ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ทหารเสนาธิการ (อังกฤษ: Staff) เป็นทหารเหล่าหนึ่งซึ่งมีประจำอยู่ในทุกเหล่าทัพ (กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และนาวิกโยธิน) ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร และเจ้าหน้าที่พลเรือนผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งทำงานช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารขนาดใหญ่ตั้งแต่ระดับกองพลขึ้นไป ในด้านการควบคุมบังคับบัญชา, การเตรียมความพร้อมรบ, การจัดหายุทธภัณฑ์, การวางแผน, การรวบรวมข่าวและวิเคราะห์ข่าว ตลอดจนทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสั่ง, ประสานงาน และกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร เนื่องจากในเวลาที่สถานการณ์สงครามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหรือรวดเร็ว ลำพังผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารย่อมไม่อาจติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาหรือครบทุกมิติ ทหารเสนาธิการจึงมีความสำคัญอย่างมาก

โดยปกติ เสนาธิการหน่วยรบจะไม่มีอำนาจบังคับบัญชากำลังรบ เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินภาคสนามซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือรองผู้บังคับบัญชาหน่วยรบไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ดูเพิ่ม[แก้]