ทวสัตยะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนาคารชุน (ศิลปะทิเบต, ค.ศ. 1644-1911, นครเฉิงตู)

ทวสัตยะ (สันสกฤต: dvasatya, ไวลี: bden pa gnyis) หรือ หลักคำสอนว่าด้วยความจริงสองประการ (อังกฤษ: two truths doctrine) ในคำสอนของศาสนาพุทธ หมายถึง สัตยะ (บาลี: สัจจะ; ความจริง หรือ ความเป็นจริง) สองระดับ ตามคำสอนของพระศากยมุนีพุทธะ อันประกอบด้วยความจริง "อย่างง่าย" หรือ "ชั่วคราว" (สํวฤติสตฺย (ส) หรือ สมมติสัจจะ (ป)) และความจริง "สูงสุด" (ปรมารถสฺตย (ส) หรือ ปรมัตถสัจจะ (ป))[1][2]

ความหมายแน่ชัดของคำสอนนี้มีแตกต่างกันไปตามสำนักและธรรมเนียมของศาสนาพุทธ การตีความที่เป็นที่ทราบกันดีที่สุด มาจากสำนักมัธยมกะของพระนาคารชุน ในนิกายมหายาน[1] ความจริงสองประการตามคำสอนของพระนาคารชุนคือ "ความจริงทางญาณวิทยา"[2] โลกแห่งปรากฏการณ์มอบให้เกิดความจริงชั่วคราว หรือ สมมติสัจจะ[2] ลักษณะของโลกอันประกอบสร้างจากปรากฏการณ์นี้ไม่เป็นทั้งความจริงและความไม่เป็นจริง แต่ไม่สามารถประเมินได้ในทางตรรกะ[2] ท้ายที่สุด ปรากฏการณ์ทั้งปวงล้วนว่างเปล่า (ศูนยตา (ส) หรือ สุญญตา (ป)) ปราศจากตัวตนและแก่นแท้ของตน อันเนื่องมาจากความไม่มีอยู่ของตน (อนตฺตา) แต่จะปรากฏขึ้นได้เพราะอาศัยปรากฏการณ์อื่น (ปฺรตีตฺยสมุตฺปาท (ส) หรือ ปฏิจจสมุปบาท (ป))[1][2]

ในศาสนาพุทธแบบจีน การตีความแบบมัธยมกะได้รับการยอมรับ และความจริงสองอย่างนี้ถูกเรียกว่าเป็น ความจริงทางญาณวิทยา ทั้งสอง ความจริงดำรงอยู่ในสองระดับ ในระดับโดยสัมพัทธ์ กับระดับโดยสัมบูรณ์[3] ตามการตีความจาก มหายานมหาปรินิรวาณสูตร ภิกษุและนักปรัชญาชาวจีนเชื่อว่าคำสอนธรรมชาติของพุทธะคือดังที่ระบุในพระสูตรแห่งคำสอนสุดท้ายของพุทธองค์ ว่ามีความจริงที่เป็นเนื้อแท้เหนือ ศูนยตา และความจริงทั้งสอง[4] คำสอนว่าด้วย ศูนยตา เป็นการพยายามแสดงให้เห็นว่ามันทั้งไม่ควรและไม่ได้มีเหตุผลตายตัวที่จะถือว่าระบบอภิปรัชญาใด ๆ มีเหตุผลโดยสัมบูรณ์ คพสอนดังกล่าวไม่ได้นำไปสู่คติสุญนิยม แต่เป็นการตีเส้นตรงกลางระหว่างการไม่เข้าใจในความซับซ้อนใด ๆ มากเกินพอดี กับการตั้งข้อสงสัยมากเกินพอดี[1]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Matilal 2002, pp. 203–208.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Thakchoe, Sonam (Summer 2022). "The Theory of Two Truths in Tibet". ใน Zalta, Edward N. (บ.ก.). Stanford Encyclopedia of Philosophy. The Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information, Stanford University. ISSN 1095-5054. OCLC 643092515. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 May 2022. สืบค้นเมื่อ 5 July 2022.
 3. Lai 2003, p. 11.
 4. Lai 2003.

บรรณานุกรม[แก้]

 • Brown Holt, Linda (1995), "From India to China: Transformations in Buddhist Philosophy", Qi: The Journal of Traditional Eastern Health & Fitness
 • Brunholzl, Karl (2004), Center of the Sunlit Sky, Snowlion
 • Chattopadhyaya, Debiprasad (2001), What is Living and What is Dead in Indian Philosophy (5th ed.), People's Publishing House
 • Conze, Edward (1959). Buddhism: Its Essence and Development. New York, US: Harper and Row.
 • Dumoulin, Heinrich (2005a), Zen Buddhism: A History. Volume 1: India and China, World Wisdom Books, ISBN 978-0-941532-89-1
 • Dutt, Nalinaksha (1930), "The Place of the Aryasatyas and Pratitya Sam Utpada in Hinayana and Mahayana", Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 6 (2): 101–127
 • Fowler, Merv (2005), Zen Buddhism: Beliefs and Practices, Sussex Academic Press
 • Garfield, Jay (2002), Empty Words: Buddhist Philosophy and Cross-cultural Interpretation, Oxford University Press
 • Garfield, Jay L.; Priest, Graham (2003), "Nagarjuna and the Limits of Thought" (PDF), Philosophy East & West, 53 (1): 1–21, doi:10.1353/pew.2003.0004, hdl:11343/25880, S2CID 16724176
 • Garfield, Jay L.; Edelglass, William (2011), The Oxford Handbook of World Philosophy, ISBN 9780195328998
 • Gethin, Rupert. Foundations of Buddhism. pp. 207, 235–245
 • Goddard, Dwight (2007), History of Ch'an Buddhism previous to the times of Hui-neng (Wie-lang). In: A Buddhist Bible, Forgotten Books
 • Gombrich, Richard (1990), "recovering the Buddha's Message" (PDF), ใน Ruegg, D.; Schmithausen, L. (บ.ก.), Earliest Buddhism and Madhyamaka, BRILL[ลิงก์เสีย]
 • Harvey, Peter (2012), An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, Cambridge University Press
 • Jayatilleke, K.N. Early Buddhist Theory of Knowledge. George Allen and Unwin, 1963
 • Joshi, Lal Mani (1977), Studies in the Buddhistic Culture of India During the Seventh and Eighth Centuries A.D., Motilal Banarsidass Publ.
 • Kasulis, Thomas P. (2003), Ch'an Spirituality. In: Buddhist Spirituality. Later China, Korea, Japan and the Modern World; edited by Takeuchi Yoshinori, Delhi: Motilal Banarsidass
 • Keown, Damien. Dictionary of Buddhism. Oxford University Press, 2003
 • Liang-Chieh (1986), The Record of Tung-shan, William F. Powell (translator), Kuroda Institute
 • Lai, Whalen (2003), Buddhism in China: A Historical Survey (PDF)
 • Matilal, Bimal Krishna (2002). Ganeri, Jonardon (บ.ก.). The Collected Essays of Bimal Krishna Matilal, Volume 1. New Delhi: Oxford University Press (2015 Reprint). ISBN 0-19-946094-9.
 • Lopez, Donald S., "A Study of Svatantrika", Snow Lion Publications, 1987, pp. 192–217.
 • McCagney, Nancy. The Philosophy of Openness. Rowman and Littlefield, 1997
 • McRae, John (2003), Seeing Through Zen, The University Press Group Ltd, ISBN 9780520237988
 • Monier-Williams, Monier; Leumann, Ernst; Cappeller, Carl (1899). A Sanskrit-English Dictionary, etymologically and philologically arranged with special reference to cognate Indo-European languages, Oxford: The Clarendon press
 • Murti, T R V (2013). The Central Philosophy of Buddhism: A Study of the Madhyamika System. Routledge. ISBN 978-1-135-02946-3.
 • Nakamure, Hajime (1980), Indian Buddhism: A Survey with Bibliographical Notes, Motilal Banarsidass Publ.
 • Newland, Guy (1992). The Two Truths: in the Mādhyamika Philosophy of the Ge-luk-ba Order of Tibetan Buddhism. Ithaca, New York, US: Snow Lion Publications. ISBN 0-937938-79-3
 • Oh, Kang-nam (2000), "The Taoist Influence on Hua-yen Buddhism: A Case of the Scinicization of Buddhism in China", Chung-Hwa Buddhist Journal, 13
 • Puligandla, Ramakrishna (1997), Fundamentals of Indian Philosophy, New Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd.
 • Renard, Gary (2004), The Disappearance of the Universe, Carlsbad, CA, US: Hay House
 • Seyfort Ruegg, David (1981), The Literature of the Madhyamaka School of Philosophy in India, Otto Harrassowitz Verlag
 • Sharma, Peri Sarveswara (1980), Anthology of Kumārilabhaṭṭa's Works, Delhi, Motilal Banarsidass
 • Sheridan, Daniel P. (1995), "Kumarila Bhatta", ใน McGready, Ian (บ.ก.), Great Thinkers of the Eastern World, New York: Harper Collins, ISBN 0-06-270085-5
 • Siderits, Mark (2003), "On the Soteriological Significance of Emptiness", Contemporary Buddhism, 4 (1): 9–23, doi:10.1080/1463994032000140158, S2CID 144783831
 • Stcherbatsky, Theodore (1989), Madhyamakakārikā, Motilal Banarsidass Publ.
 • Suzuki, Daisetz Teitaro (1932), The Lankavatara Sutra, A Mahayana Text, Routledge Kegan Paul
 • Verstappen, Stefan H. (2004), Blind Zen, ISBN 9781891688034
 • Westerhoff, Jan (2009), Nagarjuna's Madhyamaka: A Philosophical Introduction, Oxford University Press
 • Wilber, Ken (2000), Integral Psychology, Shambhala Publications