ข้ามไปเนื้อหา

ทฤษฎีการพยาบาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทฤษฎีการพยาบาล (อังกฤษ: Nursing theory) เป็นคำที่สื่อถึงความรู้ด้านการพยาบาลที่ใช้สำหรับการฝึกฝนวิชาการพยาบาล โดยการศึกษาวิชาชีพของเหล่าพยาบาลจะเป็นเรียนวิชาที่เชื่อมโยงต่อกันซึ่งมีการประยุกต์ในการจัดการฝึกฝน ความรู้เหล่านี้อาจจะได้มาจากการศึกษาจากประสบการณ์จริง, จากแหล่งข้อมูลทางการอย่างเช่น จากการวิจัยการพยาบาล หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่การพยาบาล เป็นการยากที่กล่าวถึงทฤษฎีการพยาบาลได้อย่างถูกประเด็นทั้งหมด การพยาบาลอาจเป็นได้หลายความหมายสำหรับแต่ละบุคคล หลายมหาวิทยาลัยมีความเห็นพ้องต้องกันว่าวิชาการพยาบาลเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้คน, สิ่งแวดล้อม และกระบวนการเผาผลาญ โดยอยู่ในวิสัยทัศน์วิชาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ประเด็นที่น่าสนใจคือ 90 เปอร์เซ็นต์ของทฤษฎีการพยาบาลนี้ ได้เริ่มมีขึ้นในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมานี้ โรงเรียนหลายแห่งสนับสนุนนักเรียนให้เรียนรู้ถึงหลักปรัชญาของการพยาบาลที่มีอยู่ในหลักสูตร ซึ่งบางคนอาจโต้แย้งว่า ทฤษฎีที่มีอยู่มากมายนี้อาจเป็นอันตรายต่อภาคปฏิบัติ และอาจเป็นการทำลายวิสัยทัศน์โดยทั่วไป บุคคลอื่นยังได้กล่าวว่าศาสตร์นี้จัดอยู่ในช่วงแรกเริ่ม และต้องใช้ระยะเวลาอย่างพอเพียงในการเข้าถึงสำหรับความต้องการนำกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรองมาใช้จริง

รูปแบบของการพยาบาล เป็นแบบอุดมคติของการพยาบาลในด้านทฤษฎีและแนวคิด ใช้ในการประเมินผล, วางแผน และดำเนินการดูแลผู้ป่วยสำหรับเหล่าพยาบาล นอกจากนี้ ยังช่วยพยาบาลในการดูแลให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอและราบรื่น

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการพยาบาลต่างๆ[แก้]

ตัวอย่างแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลรูปแบบต่างๆ มีดังต่อไปนี้:[1]

  • ทฤษฎีการพยาบาลของนิวแมน
  • ทฤษฎีการพยาบาลของรอย
  • ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]