ข้ามไปเนื้อหา

ตัวยกและตัวห้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตัวยกและตัวห้อย 4 ตำแหน่ง

ตัวยก หรือ ดรรชนีบน (อังกฤษ: superscript) คืออักขระใดๆ ที่เขียนในระดับสูงกว่าระดับบรรทัดปกติ

ตัวห้อย หรือ ดรรชนีล่าง (อังกฤษ: subscript) คืออักขระใดๆ ที่เขียนในระดับต่ำกว่าระดับบรรทัดปกติ

ทั้งตัวยกและตัวห้อยจะถูกเขียนให้มีขนาดเล็กกว่าปกติเล็กน้อย ส่วนใหญ่ใช้กับสูตรคณิตศาสตร์หรือสูตรเคมี พบได้น้อยกับข้อความทั่วไป

การใช้[แก้]

  • ในทางคณิตศาสตร์ ตัวห้อยที่อยู่ด้านหลังของจำนวนจะแสดงว่า จำนวนนั้นๆ อยู่ในฐานอะไร เช่น 12110 ซับสคริปต์ด้วยเลข 3 จะบอกให้รู้ว่า จำนวนนี้อยู่ในระบบเลขฐาน 3 และหลักที่ n จากทางด้านขวา จะมีค่าประจำหลักเท่ากับ โดยทั่วไปแล้วในระบบตัวเลขฐาน 10 จะไม่บอกฐาน
  • ในทางเคมี ซับสคริปต์แสดงจำนวนอะตอมในสารประกอบต่างๆ ถ้าไม่มีตัวเลขนั้นหมายความว่ามีเพียง 1 อะตอมต่อโมเลกุล

การพิมพ์[แก้]