ตัวถอดรหัส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การถอดรหัส ภาษาอังกฤษ decoding คือการแปลงเลขแบบฐาน 10 ไปเป็นแบบฐาน 2 หรือฐานอื่นไปเป็นฐาน 2 รหัส BCD หรือรหัสใดๆให้สามารถแสดงผลลัพธ์ โดยใช้ logic gate เป็นตัวถอดรหัส ให้สามารถแปลงข้อมูลในลักษณะของเลขฐานอื่นๆที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย

การถอดรหัสของเลขฐานสอง 3 บิต[แก้]

เป็นการจัดการเลขฐานสองเพื่อรับข้อมูลจำนวน 3บิต โดยต้องการผลลัพธ์ได้ 8 ค่า โดยการใช้รหัสเลขฐาน 2 ที่มีค่าลอจิกเป็น 0 หรือ 1 ก็ได้ดังตาราง

การถอดรหัส จาก BCD เป็นเลขฐานสิบ[แก้]

inputเป็นเลข BCD และให้ outputเป็นเลขฐานสิบ ซึ่งมี outputได้ 10 ค่า ในตารางจะเป็นเลขBCD ที่สอคล้องกัลเลขฐานสิบ ถ้าใช้ Gate แบบ NAND จะได้ 0utput เป็น 0 แต่ถ้าสร้างจากGate แบบ AND จะได้ 0utput เป็น 1

การถอดรหัสจาก BCD เป็น 7 ส่วน[แก้]

การแสดงผลออกมาในรูปของ LED 7 ส่วน ( 7 segment ) จะทำให้อ่านการแสดงผลได้ง่ายขึ้น วงจรถอดรหัสก็ต้องเป็นวงจรถอกรหัสสำหรับจุด LED 7ชิ้นส่วน

วงจรถอดรหัสจึงต้องให้ Output ไปจุด LED แต่ละชิ้นส่วนแล้วได้ Output ตามรหัส Input เช่น ถ้าป้อนรหัส BCD เป็น 0000 LED ชิ้นที่ a,b,c,d,e,f ต้องสว่าง ส่วน g ดับ นั่นคือ เราจะมองเห็นเป็นเลข 0 ในทำนองเดียวกัน ถ้า BCD Input เป็น 0001 LED ชิ้น b และ c ติด นอกนั้นดับ เราจะมองเห็นเป็นเลข 1 เป็นต้น